Debat: Et budgetforlig lige i øjet

20. oktober 2020, 04.00

Lotte Stoltenborg, byrådspolitiker, Fælleslisten. Foto: Henrik Ole Jensen

BUDGET

Fælleslisten har svært ved at få armene ned efter indgåelse af budgetforliget for 2021-2024.

I budgetforliget indgår en række mærkesager af stor betydning for borgerne. Udgangspunktet er en robust økonomisk situation for Ikast-Brande Kommune efter gennemførelsen af en udligningsreform og efter modtagelse af store selskabsskatter. Disse væsentlige elementer har bragt Ikast-Brande Kommune i medvind.

Som en del af flertallet i byrådet har FL med det indgåede budgetforlig forstået at udnytte medvinden. Vi har reduceret det såkaldte effektiviseringskrav til en halv procent i 2021 og en halv procent i 2022. Og vi har fjernet det i 2023 og 2024.

Vi har øget driftsmidlerne med mere end 20 mio. kr. ekstra til udsatte grupper, ældre, handicappede og udsatte børn og unge. Hermed vil der ske et generelt velfærdsløft, hvor der er sat et særligt aftryk på inklusion og specialområdet. Desuden er der afsat penge til et generelt kompetenceløft af medarbejderstaben i kommunen. Dette kompetenceløft har fokus på især videreuddannelse af medarbejdere i plejesektoren.

Der er også i år afsat puljemidler, som de politiske udvalg kan disponere. Disse puljer kan bl.a. helt eller delvis eliminere det meget omtalte ”demografiske træk”.

Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet er vel det største i kommunens historie, men på en lidt dyster baggrund, nemlig en statslig lånemulighed i kølvandet på Covid-19 for på den måde at medvirke til at holde hjulene i gang i samfundet. Det betyder, at vi næste år har både en Covid-19-pulje og den sædvanlige usikkerhedspulje.

Brande kan glæde sig over at der til en ønsket sammenbygning af Artium og Brande Hallerne er aftalt en kommunal medfinansiering til at supplere bidrag fra sponsorer, fonde og Brande Hallernes egen medfinansiering.

Budgetforliget har fokus på fortsat udvikling af byggegrunde, hvor Hyvildvej Øst (venstre side af Hyvildvej, retning Drantum og i fortsættelse af Enkehøj) bliver første store skridt mod udvikling af Brande Syd. I projektet indgår forbindelsesvejen fra Sdr. Ommevej mod syd med udløb til sin tid i Skerrisvej. Og endelig er der udsigt til anvendelse af græsarealet ved siden af Røde Kors-butikken, som i mange år har ligget hen som en kedelig brakmark.

Henrik Kraglund, byrådspolitiker, Fælleslisten Foto: Henrik Ole Jensen