Mindeord ved Kurt Jørgensens død

Udgivet:31. oktober 2021, 12.07

Læsetid:2 minutter

Kurt Jørgensen fotograferet til en julebazar i Ikast tilbage i 2018. Foto: Laila Kempel

NAVNE Fra Evald Asp, Bording, har vi på vegne af venner og tidligere kolleger modtaget følgende:

Kurt Jørgensen, Bording, er død 84 år gammel.

Kurt blev som nyuddannet lærer ansat ved den nyetablerede Bording centralskole i 1965, og var således med til at præge skolen lige fra dens start. Kurts hovedfag var matematik, dansk og samfundsfag.

Et stort antal elever stiftede et særdeles positivt bekendtskab med Kurt (eller Jørgensen, som han blev kaldt de første mange år) som en dybt engageret, inspirerende og humørfyldt, men også konsekvent, kontant og krævende lærer. Han havde fuldt ud øje for såvel de velfungerende og selvkørende elever som for de lidt mere skæve eksistenser, hvilke han havde en evne til at løfte såvel fagligt som socialt.

Som kollega stod der den største respekt om Kurt. Inspirerende, fuld af humør og humor delte han ud af sin store indsigt i mange ting ud over det snævert skolefaglige. Han blev som sådan en samlende person i mange sammenhænge i kollegakredsen, hvor han vil blive savnet.

Kurt Jørgensen var med til at opbygge et samarbejde mellem erhvervslivet, ungdomsuddannelserne og skolen. Som en af de absolut første i landet fik han funktionen og titlen ”Konsulent for uddannelses- og erhvervsorientering”, og som sådan var han foregangsmand for alt, hvad der knyttede sig til det i form af erhvervspraktik for de ældste elever, besøg på uddannelsesinstitutioner mv.

Dette førte til, at han blev hentet fra Bording skole og ind til skoleforvaltningen på rådhuset, hvor han til sin pensionering arbejdede som pædagogisk-/administrativ medarbejder med direkte reference til skolechefen/skoledirektøren og med et tæt samarbejde med skolelederne i den daværende Ikast Kommune.

Før sin læreruddannelse arbejdede Kurt ved Thule basen i Grønland.

Grønland kom til at stå hans hjerte meget nært. Han arrangerede flere grupperejser til dette fantastiske land. Men også Island og andre destinationer blev inddraget både som rejsemål for specielt ungdomsskoleelever, men også for større og mindre voksengrupper. Kurt var i meget bred forstand dybt optaget af alt omkring sig fra samfundsforhold til kultur og tekniske forhold. Han var naturelsker, lystfisker, snapsebrygger og meget mere.

I lokalsamfundet Bording bidrog han blandt andet med sin indsigt og sit engagement i den bestyrelse, der i sin tid etablerede friluftsbadet i Bording og i Bording Varmeværks bestyrelse. Begge steder som formand.

Kurt og Jytte havde den store sorg at miste deres datter, Dorte, som døde af kræft i en ung alder, hvilket naturligvis var et særdeles hårdt slag.

For tre år siden blev Kurt ramt af en blodprop, blev ensidigt lammet og var resten af sit liv bundet til en kørestol og havde som sådan brug for daglig hjælp. Men heldigvis for ham og for alle vi andre bevarede han sit intellekt, sit gode humør og sociale indstilling næsten til det sidste.

Foruden sin hustru, Jytte, efterlader han sig sønnen Lars, svigerbørn og 4 børnebørn. Han nåede netop ikke at blive oldefar, hvilket han ellers glædede sig meget til.

Æret være Kurts minde.