Poppel-alléer bliver til ege-alléer

Alléer skal bevares, mens bøgebuske er i farezonen

Udgivet:30. januar 2021, 14.23

Læsetid:3 minutter

Udtrykket på Thomas Poulsens Allé vil de kommende år ændre sig fra at være en allé med popler til en ege-allé.

Flemming Thulstrup
Journalist| flt@ikastavis.dk

IKAST Thomas Poulsens Allé, Marienlunds Allé og Hyldgaards Allé for bare at nævne et par af de betydende veje i Ikast.

Vejtypen- og navnet lå lige til højrebenet, da byplanlæggerne fandt, at Ikast ville tage sig mere indbydende ud, hvis bilisterne blev flankeret af masser af grønt og slanke træer, når der kom til uldjydernes by.

I teknik- og miljøudvalget har man set nærmere på træerne, og beslutningen går på, at de smukke alléer skal bevares og til dels genskabes.

Problemet med de popler, der i øjeblikket står langs en række af vejene og især Thomas Poulsens Allé er, at rodnettet ikke helt følger de spilleregler, som planlæggerne havde lagt. Rødderne har således i stor udstrækning gjort en cykeltur ad Thomas Poulsens Allé til en oplevelse, hvor cyklisten får hele kroppen rystet godt igennem.

- Vi er blevet enige om, at alléerne også fremover skal være alléer. Samtidig bliver omkostningerne dog så store, at vi har besluttet at oversende punktet til budgetforhandlingerne, lyder det fra formanden for teknik- og miljøudvalget, Henrik Engedahl (V).

Med beslutningen kan lokalpolitikerne også for en stund ånde lettet op. Hvis samtlige træer var bestemt fjernet fra indkørselsvejene, så var der dømt overarbejde til teknik- og miljøudvalget med at finde på nye vejnavne. Det ville alt andet lige være besynderlige at fastholde en Thomas Poulsens Allé uden et eneste træ.

Hvad angår problematikken med cykelstierne på Thomas Poulsens Allé, hvor trærødderne og asfalten kæmper om magten, så går forslaget på at fælde nogle af poplerne, så de tilbageværende får et større rodrum.

På længere sigt skal man så indlede et skift af træart, hvor man løbene vil fælde nogle af de problematiske popler og skifte dem ud med opstammede egetræer, der plantes i stor størrelse - altså i en højde på fem-seks meter.

Løsning smitter måske

Tidsplanen går på, at man så småt begynder i år, hvorpå der følges op i årene 2023 og 2025.

Hvis løsningen langs Thomas Nielsens Allé falder heldigt ud, kan man forestille sig lignende operationer sat i gang på Klochsvej i Bording, Gl. Kongevej i Engesvang samt Jyllandsgade og Vestergade i Ikast, hvor man også tumler med poppel-problemer, der afføder bøvl med skygge, rodskud og omfattende løvfald.

Grunden til at sagen bliver en del af de kommende budgetforhandlinger, skal ses i lyset af, at der bliver tale om samlede udgifter, der kan nærme sig en halv snes millioner kroner.

Tyndt i toppen

Mens det overordnet er besluttet at bevare allé-træerne, så ser det lidt anderledes ud på Marienlunds Allé og Hyldgaards Allé. Her er der store problemer med at holde det bøgepur (bøgehække red.), der er plantet mellem allé-træerne.

- Bøgepurret stod engang tæt og frodig, men den har det ligesom os mennesker. Den bliver med årene lidt tynd i toppen, bemærker Henrik Engedahl.

Da den altså ikke længere lukker tæt, medfører det også, at ukrudt har let ved at komme til, hvilket gør beplantningen temmelig plejekrævende.

Alt tyder altså på, at bøgepurret kommer til at lade livet, når renoveringen af beplantningen langs vejene for alvor går i gang.

Udvalget har i øvrigt også været i gang med at prioritere drifts- og udviklingspuljen. Her er der afsat en halv million kroner til det grønne område.

Her er beslutningen, at alle beplantninger på Marienlunds Allé og Hyldgaards Allé bliver fornyet samt at driften af Den Skæve Bane forøges med 75.000 kroner.

Et af problemerne med poppeltræerne er rodnettet, der er alt andet end gode venner med asfalten på cykelstien langs Thomas Poulsens Allé. Det betyder en ordentlig rystetur til cyklisterne samt en sandsynlig dødsdom til poppeltræerne. Foto: Flemming Thulstrup