Danske børn efterlyser tryghed

4. juni 2019, 17.40

Karlo Brondbjerg.

Debat De første tusinde dage af et menneskes liv er de vigtigste, og i den alder har barnet mest brug for at opleve trygheden i relationen til forældrene og andre voksne. Mange af de psykiske sygdomme som først opdages i ungdomslivet kan spores tilbage til barndommen.

KD vil give et tilskud til de forældre, der selv vil passe deres børn svarende til min. 85 procent af en institutionsplads. Det skal sikre forældrene reelt frit valg til at vælge netop den pasning, der er bedst for deres børn. Der skal være frit valg mellem, om forældrene vil bruge pengene på at lade deres børn passe eller de vil passe dem selv. Sundhedsplejerskeordningen skal sammen med pædagoger føre opsyn med, at også hjemmepassede børn trives.

KD vil sikre ordentlige forhold i daginstitutionerne, så forældre har et reelt frit valg til at vælge offentlig pasning af høj kvalitet. Derfor skal der indføres minimumsnormeringer på maks. tre vuggestuebørn pr. voksen og maks. seks børnehavebørn pr. voksen. Samtidig skal der sikres høj faglighed blandt de ansatte.