HedeDanmark og butiksindehavere til første dialogmøde

- Kom med jeres input. Vi er her for at lytte og lære, lød opfordringen fra HedeDanmarks landskabsarkitekter til butiksindehavere i Strøgcentret

Udgivet:11. november 2022, 12.00

Læsetid:2 minutter

Store plancher blev delt ud på bordene, hvor butiksindehaverne skulle komme med input og ideer til, hvordan de tænker, Strøgcentret skal se ud i fremtiden. Foto: Anne Dalsgaard

Laila Kempel
Journalist| lak@ikastavis.dk

IKAST De havde skitsetegninger og inspirationsbilleder med, men derudover så var landskabsarkitekterne fortsat i en arbejdsfase, hvor intet endnu var besluttet.

Med flotte plancher og masser af billeder redegjorde de for deres tanker om både blomstrende forårstræer og staudebede, der med jævn hånd skulle såes ned igennem Ikasts overdækkede butiksgade, Strøgcentret.

Onsdag morgen var der nemlig dialogmøde mellem HedeDanmark og detailhandlerne i Strøgcentret.

I løbet af mødets første time blev de lokale forretningsdrivende præsenteret for en lang række skitser og flotte inspirationsoplæg, som ikke alle faldt i god jord hos flere af butiksindehaverne.

Dels var de bekymrede for, at de store grønne bede blev placeret foran netop deres butik, så der ikke var plads til gadevarer og indkig til et flot pyntet butiksvindue.

Andre udtrykte deres bekymring for, at valget af planter skulle overvejes meget nøje, da der jo ikke er afsat driftsmidler til at vedligeholde planterne: såsom at luge, vande og feje op efter løvfald. De frygtede også, at årstidernes naturlige forfald ville blive en udfordring, da de stort set alle havde et krav: Det skal se pænt ud.

- Vi taler om et ekstremt miljø, hvor der er meget varmt om sommeren og ret koldt om vinteren, lød de formanende ord fra flere af de forretningsdrivende

En halv times workshop

Med på mødet var også Jens Poulsen og Lasse Jensen fra Pip-Invest, der havde budt ind på Strøgcentrets renoveringsprojekt med et konkret forslag, hvor de hvide søjler og den hvide vindueskonstruktion males jaguar/flaskegrøn og med lyddæmpende og brandhæmmende trælameller hele vejen igennem centret.

De blev i licitationsrunden valgt fra til fortrydelse for flere af de involverede parter i projektet, som Ikast-Brande Kommune har valgt at understøtte med 14 millioner kroner.

HedeDanmark og Pip-Invest har siden holdt et dialogmøde på borgmesterkontoret for at forsøge at sammenkoble brudstykker og ideer fra begge projekter, der ikke umiddelbart er lette at sammenligne. På mødet undlod HedeDanmark dog at redegøre for, hvad det nyetablerede samarbejde præcis går ud på, hvilket gav lidt »kludder på linjen« umiddelbart inden, deltagerne fik udleveret nogle store papirsplancher med optegninger og billeder af butiksfacader og de foreløbige streger til, hvad HedeDanmark arbejder med.

I løbet af en lille halv times workshop skulle butiksnaboer og -genboer strege ind, tegne op og komme med input til, hvordan de enkelte butiksindehavere gerne vil give Strøgcentret et ansigtsløft.

Ideerne blev samlet sammen og vil efterfølgende indgå i HedeDanmarks videre arbejde.

Flere af butiksindehaverne var dog fortsat bekymrede og ville afslutningsvis gerne sikre sig, at de igen får præsenteret et oplæg, inden der tages endelige beslutninger.

HedeDanmark beroligede forsamlingen og understregede:

- I er nødt til at have tillid til, at vi ved, hvad vi gør. Vi har lavet hundredevis af andre projekter og har også styr på, hvilke planter vi kan arbejde med, sagde arkitekt Stephan Gustin.