Turistforeningen overvejer nedlæggelse

Et møde med politisk udvalg bragte ingen løsning

4. oktober 2018, 06.48

Spørgsmålet er, om dagene nu er talte for Ikast-Brande Turistforening og turistchef Jette Nielsen.

TURISME Ikast-Brande Turistforening, der varetager turismens interesser i kommunen, er rykket et stort skridt nærmere en nedlæggelse. Det oplyser foreningens formand, Lars Andresen.

Årsagen er, at foreningens årlige tilskud fra kommunen i forbindelse med budgetforliget blev beskåret med en halv million kroner svarende til 45 procent.

- Vi kan ikke få tingene til at hænge sammen med lønninger og husleje, konstaterer formanden og fortsætter:

- Vi må reagere som ansvarlig bestyrelse - det her går ikke i længden!

Mandag mødtes fem repræsentanter for turistforeningens bestyrelse med Erhvervs-, vækst og bosætningsudvalget, som turismen hører ind under, og her var der ingen hjælp at hente, fortæller Lars Andresen. Ikke engang den kommunale "redningspulje" på 3 millioner kroner, der blev afsat som en del af budgetforliget, kan turistforeningen komme i betragtning til, lød meldingen på mødet.

Næste skridt bliver derfor afholdelse af et bestyrelsesmøde med et punkt på dagsordenen: Fastsættelse af en dato for afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens medlemmer vil blive indkaldt for at diskutere fremtiden - og Lars Andresen lægger ikke skjul på, at det mest logiske vil være at nedlægge turistforeningen.

Ikast-Brande Turistforenings hovedaktivitet er driften af turistkontoret, som er placeret på Storegade i Brande med turistchef Jette Nielsen som daglig leder.