Der er flyttet bjerge af jord

Udgivet:21. september 2016, 13.57

Læsetid:2 minutter

Der er flyttet rundt med ufatteligt mængder jord for at realisere motorvejs-projektet ved Silkeborg, og en de medvirkende kræfter i dette arbejde har været entreprenørfirmaet Gustav H. Christensen fra Herning Privatfoto

Flemming Thulstrup
Journalist| flt@ikastavis.dk

JORD Det er næsten ufattelige mængder af jord, der er blevet flyttet rundt med i forbindelse med anlæggelsen af motorvejen ved Silkeborg.

Skønsmæssigt er der gravet 4,6 millioner kubikmeter jord bort, hvilket svarer til 285.000 fyldte lastbiler.

Entreprenørfirmaet Gustav H. Christensen er en af hovedaktørerne i denne kolossale opgave.

- Det er jo Vejdirektoratet, der har stået som bygherre, og herfra blev jordarbejdet udbudt i seks hovedentrepriser, hvoraf vi vandt en af dem, fortæller direktør Lars Kristensen.

Herning-firmaet fik til opgave at klare jordarbejdet på en strækning på omkring fem kilometer fra Hårup og frem til den anden side af Gudenåen.

- Det er ubetinget den hidtil største opgave i firmaets historie, og det har også betydet, at vi i perioder har haft op til 40 mand i gang på motorvejen, siger direktøren hos Gustav H. Christensen.

Egnethed

Han betegner den store opgave og løsningen heraf som en positiv oplevelse.

- Når man tager opgavens størrelse i betragtning, så er det gået over al forventning, fastslår Lars Kristensen.

Når man byder ind på en gigantopgave som entreprenør på en motorvejs-strækning, så bliver der fra bygherrens side kigget på to faktorer.

Der er naturligvis prisen, men hertil kommer også et egnethedskrav - altså om byderen skønnes egnet til at fuldføre en stor opgave.

- Og her kunne vi blandt andet pege på, at vi har byggeemodnet i forbindelse med sygehuset i Gødstup, men det er en noget mindre opgave end motorvejen, oplyser Lars Kristensen.

Entreprenørfirmaet Gustav H. Christensen har en sidste opgave, inden man kan sætte endeligt punktum for deltagelsen i Silkeborg-motorvejen, nemlig færdiggørelsen af rampen ved Hårup.

Firma på 42 år

Herning-firmaet blev stiftet i 1974, og dengang var antallet af ansatte til at overse.

Der var i de første år ansat to mand, og opgaverne bestod mest af byggemodning samt mindre vejarbejder, men der kom efterhånden mere gang i firmaet, der blandt andet var med til at lave den omfattende vej-udvidelse fra Tjørring og ind mod Herning.

En halv snes år efter starten talte Gustav H. Christensen en snes medarbejdere, og dette antal er i dag firedoblet og kan i perioder blive endnu flere, idet man har faste aftaler med underleverandører, når det spidser til.

I 1994 blev Lars Kristensen ansat som projektleder i firmaet, og i 2000 trådte han ind i aktieselskabet med en ejerandel på 50 procent. I 2006 blev generationsskiftet fuldendt, og Lars Kristensen er i dag daglig leder.

- Det er uden sammenligning vores hidtil største opgave, siger direktør Lars Kristensen fra entreprenørfirmaet Gustav H. Christensen. Foto: Flemming Hansen