Kommunen søger om udsættelse af affaldssortering

Ikast-Brande ønsker at inddrage kommunens borgere i processen frem mod en øget sortering af husholdnings-affaldet

30. marts 2021, 08.20

AFFALD Ikast-Brande Kommune har anmodet Miljøstyrelsen om dispensation fra fristen for at indføre nye indsamlingsordninger for 10 forskellige typer af affald.

I sin henvendelse til Miljøstyrelsen påpeger kommunen, at man siden 2018 har haft en genanvendelsesprocent på mellem 51 og 53, når det gælder husholdningsaffaldet. Den nationale målsætning på 50 procent er dermed allerede indfriet, endda fire år før tid.

Desuden har kommunen allerede nu indsamlingsordninger for ni af de 10 kategorier, affaldet skal sorteres i.

Den eneste affaldstype, der endnu ikke findes en særskilt indsamlingsordning for, er mademballage og drikkevarekartonner.

En del af det sorterede affald kan dog ikke afleveres i husstandsbeholderen, men skal i stedet afleveres ved en af kommunens mange miljøøer, molokker eller på genbrugspladsen.

Ikast-Brande har derfor taget hul på en politisk proces, der skal klarlægge, hvor mange affaldsbeholdere borgerne skal have, og hvordan de skal indrettes, og i den forbindelse ønsker man at inddrage kommunens borgere. Først derefter kan opgaven sendes i udbud, hvilket forventes at kunne ske i løbet af tredje kvartal i år.

Implementeringen af den nye ordning, herunder levering af affaldsbeholdere og kommunikation til borgerne, forventes gennemført i løbet af 2022, så ordningen er fuldt indfaset inden årets udgang.