Bred politisk aftale om en ny midtjysk motorvej

Regeringen har sammen med et bredt flertal af folketinget indgået aftale om at udmønte 65 mio. kr. til en VVM- og forundersøgelse af en ny midtjysk motorvej

Udgivet:14. december 2016, 05.49

Læsetid:1 minut

På kortet vises den strækning, som VVM-undersøges med korridoren øst om Billund (blå linje) og korridoren vest om Billund (lyseblå linje). Kortet viser også strækningerne som forundersøges med korridoren over Herning (blå linje) og korridoren tæt på Silkeborg (grøn linje). ?Kort: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

MOTORVEJ Regeringen (V, LA, K) følger nu op på sit regeringsgrundlag og har sammen med S, DF og RV besluttet at igangsætte en forundersøgelse på strækningen fra Hobro over Viborg til Give og en VVM-undersøgelse på strækningen Give-Billund-Haderslev.

- En ny midtjysk motorvej vil få stor betydning for vækst og arbejdspladser i hele Jylland. Det er der slet ingen tvivl om. Det er godt projekt, der vil kunne skabe ny mobilitet i den jyske transportkorridor, og som vil kunne bidrage til at aflaste E45, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

- Derfor er det en stor glæde for mig, at vi med en VVM- og forundersøgelse nu endelig tager hul på arbejdet med den konkrete planlægning og dermed kommer et skridt nærmere at gøre en ny motorvej fra Sønderjylland og hele vejen op gennem Midtjylland til virkelighed.

Tidligere undersøgelser viser, at en ny midtjysk motorvej vil kunne bidrage til at aflaste E45 og skabe ny mobilitet i Midt-, Vest- og Sydjylland. Den samlede anlægsudgift for en ny midtjysk motorvej ligger på 15-20 mia. kr. afhængig af linjeføring. En ny midtjysk motorvej har en god samfundsøkonomisk forrentning på 8-9 pct. afhængig af linjeføring.

Borgmester Carsten Kissmyers kommentar:

- En god helhedsløsning på den nord-sydgående trafik gennem Jylland. E45 opgraderes samtidig med etablering af en parallelmotorvej den lige vej ned gennem Jylland - den helt rigtige helhedsløsning.