Ny collegeformand vil videreudvikle: Potentialet er enormt

Annette Mosegaard afløser Kurt Møller Pedersen som ny formand for Sportstar College Ikast-Brande

28. maj 2020, 06.00

53-årige Annette Mosegaard, isenvadbo, byrådspolitiker og sportsentusiast, er ny formand hos Sportstar College Ikast-Brande. Foto: Privatfoto

IKAST-BRANDE Sportstar College Ikast-Brande har skiftet ud i formandsstolen, hvor Kurt Møller Pedersen - tidligere mangeårig rektor på Ikast-Brande Gymnasium - netop har forladt posten efter to års virke.

Annette Mosegaard skulle være valgt som ny formand for college på årsmødet 10. maj, men som i mange andre organisationer blev årsmødet udsat. Valget er derfor sket via mailkorrespondance og vil officielt blive bekræftet på det udsatte årsmøde, der bliver holdt i juni.

Annette Mosegaard glæder sig til opgaven, og den nye formand tiltræder med store ambitioner, fortæller hun til Herning Folkeblad.

- Udviklingspotentialet hos Sportstar College Ikast-Brande og området ved Sportscampus Ikast-Brande er enormt. Jeg håber, jeg kan være med til at flytte et setup, der i forvejen er meget velfungerende, og at jeg sammen med resten af bestyrelsen og vores samarbejdspartnerne kan gøre college endnu mere attraktivt, siger hun.

Fordel med stort netværk

53-årige Annette Mosegaard, som er bosat med familien ved Isenvad, arbejder til daglig som deltidsansat koncern-HR-ansvarlig i Spjald-virksomheden KP Components. Desuden er hun konservativt byrådsmedlem i Ikast-Brande, hvor hun er formand for erhvervs-, vækst- og bosætningsudvalget, næstformand i arbejdsmarkedsudvalget og udvalgsmedlem i økonomi- og planudvalget.

- Jeg er ikke blevet indlemmet som bestyrelsesformand i Sportstar College på grund af mit politiske virke, men jeg håber og tror på, at mit store netværk, som jeg har opbygget over årene, kan blive en klar fordel for mit engagement, påpeger Annette Mosegaard.

Hun vurderer selv, at opfordringen fra collegebestyrelsen om at stille op til formandsposten hænger sammen med hendes store engagement inden for uddannelse, talentudvikling og sport. Men også det faktum, at Annette Mosegaard ikke er tilknyttet en specifik klub eller idrætsforening.

- Jeg fornemmer, at min samlede baggrund, og at jeg ikke repræsenterer en bestemt klub eller forening, er taget i betragtning, inden jeg blev spurgt, siger isenvadboen.

10 år i ISI-bestyrelsen

Bestyrelsesarbejdet i en lokal sportsinstitution er ikke fremmed grund for Annette Mosegaard. I de seneste 10 år har hun været en del af bestyrelsen hos Idrætsskolerne Ikast (ISI), hvor hun har repræsenteret byrådet i Ikast-Brande Kommune.

- Jeg har altid været meget interesseret i koblingen mellem unge, uddannelse, træning og sport. Det er også derfor, jeg har sagt ja tak til udfordringen hos Sportstar College, fortæller Annette Mosegaard, der ikke frygter, at den nye bestyrelsespost »drukner« i hendes øvrige forpligtelser hos familie, arbejde og lokalpolitik.

- Jeg er en type, der godt kan lide at være engageret og involveret mange steder, men selvfølgelig handler det om, at man udvælger, hvor man vil og kan bruge sine ressourcer bedst. Mine børn er alle voksne, så der er opbakning hjemmefra, også fra min mand (Brian Christiansen, red.). Desuden er jeg af den opfattelse, at man som borger - så vidt det er muligt - bør bidrage med frivilligt arbejde, siger Annette Mosegaard.

Researchede økonomien

Inden hun accepterede formandshvervet hos Sportstar College Ikast-Brande, lavede hun sin research. Blandt andet omkring økonomien.

- Jeg havde lidt betænkeligheder, fordi jeg havde hørt rygter om, at college var presset på økonomien. Det viste sig ikke at være sandt. Driften er god, og setuppet er sundt - ikke mindst, fordi der sidder nogle dygtige og visionære mennesker i bestyrelsen, fremhæver hun.

Den nye formand glæder sig ligeledes over, at interessen for at blive optaget på Sportstar College Ikast-Brande er stor. Således er ventelisten for potentielle nye elever også taget i brug i år.

- Fremtiden for den fremadrettede udvikling ved college, ISI og det nærliggende område, hvor mange lokale idrætsforeninger er implementerede, ser meget lovende ud. »Guldminen« (idrætsfriskolen under ISI, red.) bliver et samlingspunkt på sigt, og så vil jeg også gerne være med til at realisere visions- og udviklingsplanerne for Sportscampus, hvor der er allerede er søgt økonomiske midler til at udvide projektet, siger Annette Mosegaard.

Annette Mosegaard

Født 1. august 1966 i Ikast (53 år)

Mor til tre og bosat i Isenvad med ægtefællen Brian Christiansen

Job: Koncern-HR hos KP Components i Spjald samt byrådspolitiker for Konservative i Ikast-Brande

Uddannelse: Cand. merc.

Bestyrelsesposter: Formand for Sportstar College Ikast-Brande og medlem af bestyrelsen i Idrætsskolerne Ikast (ISI)