Politisk flertal siger nej: »Vindueskigger-sti« skal ikke flyttes

Et politisk flertal siger nej tak til den alternative sti-løsning, som en gruppe grundejere med udsigt til Bølling Sø havde fremlagt

Udgivet:03. september 2021, 14.01

Læsetid:3 minutter

En tinglysning fra 2011 betyder, at en gruppe husejere i Engesvang udover udsigten til Bølling Sø også har udsigt til at få anlagt en offentlig sti ved kanten af deres haver. Kanten af stien ses her markeret med gult bånd. Husejerne gik sammen om at skabe en alternativ ruteføring, men det forslag er nedstemt i teknik- og miljøudvalget. Foto: Laila Kempel

POLITIK Sjældent har en sti, som ikke engang eksisterer officielt, skabt så megen debat.

Nu føjes endnu et kapitel til, da en gruppe grundejeres forslag om en alternativ linjeføring har været til behandling hos de syv politikere i Teknik- og Miljøudvalget.

Et flertal ønsker at fastholde den oprindelige og tinglyste aftale, mens Heinrich Rune (K) er tilhænger af ophæve tinglysningen og etablere en sti på den alternative rute.

- Flertallet ønsker at holde fast i den oprindelige aftale, som blev indgået for 10 år siden, og som alle har kendt gennem hele forløbet, forklarer Henrik Engedahl (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Et gammelt kompromis

Baggrunden for sagen begyndte tilbage i 2005, hvor den tørlagte Bølling Sø blev gendannet og fik sin nuværende form.

Den bynære naturperle blev hurtigt et populær udflugtsmål for både gående og cyklister, hvilket medførte dannelsen af trampede stier gennem terrænet.

Samtidig fik en del husejere ved Kastanie Allé, Tjørnevej, Gran Allé og Ellevej pludselig udsigt til søen, men i 2011 godkendte byrådet et ønske om at udstykke 20 nye boliggrunde på én lang række mellem søen og de fire nævnte veje.

Dermed kom de nye huse til at ligge i første række med bedst udsyn til søen.

- Ikke alle var lige begejstrede for det nye boligområde, så kompromiset blev, at man tinglyste oprettelsen af en sti på ydersiden af grundene, når 75 procent af udstykningen var bebygget, fortæller udvalgsformanden.

Stien bliver to meter bred

I begyndelsen gik det lidt trægt med at få solgt og bebygget de nye grunde, da det danske boligmarked stadig skulle sunde sig efter finanskrisen. Men her i de seneste par år er der for alvor kommet byggeboom, og den magiske grænse på 75 procent er nået. Derfor blev det tid til at indfri aftalen fra 2011.

Af tinglysningen fremgår det blandt andet, at stien skal anlægges i grus og stenmel med en bredde på to meter plus en rabat på en halv meter i hver side.

Stien skal ligge umiddelbart på den anden side af skellet.

Offentligheden har ret til fri og uhindret færdsel. Etableringen skal betales af grundejere.

Underskriftsindsamling

Ejergruppen af de 20 boliggrunde og ejerne af tre nærliggende matrikler med marker har fundet frem til en alternativ løsning med etablering af en officiel sti mellem Kastanie Allé og Naturstyrelsens eksisterende sti rundt om søen.

Grundejerne har forelagt den alternative løsning for Lokalrådet i Engesvang i april 2021 og har deres fulde opbakning til ændringen. Grundejerne har også indled dialog med Naturstyrelsen om blomstereng, samt steder med bordebænkesæt langs den alternative stiløsning.

Ved en underskriftsindsamling har 351 ud af de 2024 indbyggere i Engesvang skrevet under til fordel for den alternative stiløsning.

Holder fast i aftalen

Konflikten er blev forsøgt bilagt på et uofficielt borgermøde i juni, og efterfølgende har grundejerne sendt en ansøgning om at sløjfe stiplanerne fra 2011 til fordel for deres alternative løsning.

- Det er klart ikke grundejernes ønskescenarie at få en officiel sti i baghaven, og derfor vil de gerne bytte med en anden sti, der har en anden linjeføring. Det er det forslag, vi i udvalget har skullet forholde os til, og som et flertal siger nej til. Vi ønsker at holde fast i den oprindelige aftale, siger Henrik Engedahl.

- Der er stadig gode muligheder for at komme ned til søen, og stien kommer til at ligge, hvor den altid har været planlagt, uddyber formanden.

Håber at freden sænker sig

Beslutningen fra Teknik- og Miljøudvalget skal til behandling hos Økonomi- og Planudvalget 7. september, og til endelig godkendelse i byrådssalen mandag 13. september.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget forventer ikke, at der ud af det blå pludselig bliver flertal mod beslutningen fra 2011.

- Hele byrådet vedtog for 10 år siden, at sådan her er pakken i forhold til udstykningen og stien, fortæller Henrik Engedahl, som håber, at bølgerne om stien snart lægger sig:

- Der har været en ophedet debat i Engesvang, og vi håber, at når sagen er afsluttet i byrådet, kan borgerne stadig mødes i god samtale.

Med rødt ses den sti, som ifølge tinglysningen fra 2011 skal etableres, når 75 procent af grundene i den nye udstykning var solgt. Det er de nu, og derfor skal stien anlægges. De nærmeste naboer har hele tiden vidst, at stien ville komme en dag, og i 11. time har de foreslået en alternativ løsning. De blå og gule streger er tidligere uautoriserede trampestier, som foreslås erstattet med en officiel og ny sti langs den grønne linje. Med sort er markeret Naturstyrelsens eksisterende sti. Foto: Privatfoto