Læserbrev: Mange ældre udgør en guldgrube af ressourcer

Udgivet:02. september 2021, 13.03

Læsetid:2 minutter

Karl Højhus Jeppesen. Foto: PR-foto

Karl Højhus Jeppesen Regionsrådskandidat for Det Konservative Folkeparti

1 år siden

LÆSERBREV Befolkningsudviklingen gør, at vi bliver relativt flere ældre i Region Midtjylland. Derfor bliver ældrepolitikken af større og større betydning.

Mange ynder at beskrive det stigende antal ældre som et stort problem. Ja, nogle taler ligefrem om »ældrebyrden«.

Jeg foretrækker i stedet for at betragte de mange ældre som en guldgrube af ressourcer, som vi kan og skal drage nytte af.

Der er en stigende tendens til, at mange ældre ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet uden hensyn til en fast pensionsalder. Det er til gavn for de ældre og samfundet. Region Midtjylland bør som arbejdsgiver gennem sin seniorpolitik understøtte denne udvikling for sine egne ansatte.

Efter den erhvervsaktive alder ønsker de fleste ældre naturligvis at nyde de glæder og interesser, som det var sværere at tilgodese, når man også skulle passe sit arbejde. Men rigtig mange ældre vil også gerne stille sig til rådighed og fortsat yde en frivillig indsats på områder, hvor de vil kunne gøre en forskel.

Det kan være frivilligt, socialt arbejde af forskellig art, som også kan komme andre ældre til gode.

En besøgsven, hvis man er blevet alene, en »skubbeklub« som arrangerer gåture for ældre, som ikke længere er mobile - for nu blot at nævne et par eksempler.

En særlig ressource udgøres af ældre ledere både fra den offentlige og den private sektor. Mange fra denne gruppe vil gerne stille erfaring og viden til rådighed for eksempelvis yngre iværksættere, dette skal vi understøtte.

For mange ældre kommer der en svær periode, hvor man ikke længere kan klare sig selv og bliver plejekrævende. Der må derfor aldrig opstå tvivl om, at den fornødne hjælp stilles til rådighed.

Socialt samvær betyder også meget for de ældre og kan være med til, at man længe kan blive ved med at klare sig selv. Derfor er eksempelvis aktivitetscentre og cafeer, hvor ældre kan samles og spise sammen, af stor betydning.

Men når behovet for hjælp opstår, skal den også være til rådighed - hvad enten der er tale om praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet eller tilbud om en egentlig plejebolig.

Antallet af gode plejeboliger øges i takt med det stigende behov. Jeg sætter stor pris på lokale plejeboliger og ønsker ikke store centrale enheder, men værdsætter at man kan blive boende lokalt, også når man bliver gammel.

Der skal også fokuseres meget på, at raske ældre har mulighed for at få en plejehjemsplads sammen og i fællesskab med deres svage ægtefælle.

Det skal nemlig være trygt at blive gammel i Region Midtjylland.