Gertrud Sands juleønsker

Udgivet:08. november 2021, 09.46

Læsetid:3 minutter

Af Helle Mathiasen Byrådskandidat for Venstre

2 år siden

LÆSERBREV Nu lyder valgtrommerne igen over vores område – vi skal stemme 16. november - og lygtepælene er plastret til med billeder af alle os som »går til politik«.

Mit billede er også i lygtepælene – primært i mit nærområde, nemlig den sydøstlige del af kommunen. Jeg vænner mig aldrig til at »hilse« på mig selv fem gange, når jeg kører til købmanden for at handle, men det er en del af valgkampen, og en måde hvorpå der bliver gjort opmærksom på, at vi nu igen skal hylde demokratiet og sætte vores X.

I 2010 kom jeg i byrådet første gang – det var en meget spændende, men også skræmmende oplevelse.

Ønsket om at gøre en forskel og igangsætte nye initiativer var store for alle vi nyvalgte – men hverdagen og den kommunale virkelighed var en ganske anden med besparelser på 110 millioner kroner i det første budget.

Sådan er det heldigvis ikke denne gang.

Vi har nu en stabil økonomi, og vi kan kigge fremad med optimisme – og vi kan glæde os over, at kvaliteten og funktionaliteten af vores kommunale bygninger er væsentligt bedre på grundn af de store anlægsinvesteringer, vi har lavet gennem de seneste år.

Hvad ønsker Gertrud Sand sig så ?

- Selvfølgelig en plads i det nye byråd, hvor jeg stadig vil være jeres lokale stemme – og jeg håber, at vi bliver stærkt og godt repræsenteret fra vores del af kommunen. Det er vigtigt, at vi skal bringe ønsker, visioner og lokal viden med ind i det nye byråd, før vi står i svære prioriteringer.

- Tryk på nytænkningen i ældreplejen i Projekt Erantis – mindre selvstyrende teams – færre forskellige personaler ud og ind af borgernes hjem – større arbejdsglæde til medarbejderne – fleksible ordninger, som gør at seniorerne ønsker at blive på arbejde lidt længere – attraktive elevmiljøer.

Alt sammen med borgeren i centrum, og medarbejdernes trivsel i højsædet.

- Seniorboliger og seniorbofællesskaber vil være en kæmpe gevinst for vores seniorer, og hvis vi kan få investorer med på banen, så vil jeg gerne kæmpe for, at det kan etableres i Ejstrupholm.

- At haludvidelsen og skoleombygningen i Ejstrupholm snart for alvor kommer i gang - det er begge dele noget, vi lokale byrådsmedlemmer har kæmpet for, og vi håber snart at rendegraveren bliver kørt i stilling, og at planlægningen for renoveringen går i gang på skolen, så vores børn og unge kan få de spændende læringsmiljøer, som de sukker efter og fortjener.

Skolerne og foreningslivet er hjørnesten i udviklingen af vores område

- Midtbyen i Ejstrupholm trænger i høj grad til nytænkning - jeg ved, at der er lokale kræfter, som arbejder på forskellige muligheder, og det bakker jeg naturligvis op om alt, hvad jeg kan – og glæder mig til at være en del af processen, og mit største ønske er, at de unge kunne få deres eget sted midt i byen – så de vælger hinanden og fællesskabet til. Men det kræver, at vi lytter til de unges stemme, og tør føre nogle af deres ideer ud i livet.

- I Nørre Snede er jeg optaget af Hærvejsprojektet, og jeg vil rigtig gerne arbejde for, at der også fysisk bliver et Hærvejscenter i byen – gerne med overnatningsmuligheder, og fortællinger om Nørre Snedes historie på forskellig vis – jeg håber, at det bliver stort, nytænkende og at det vil skabe rigtig meget aktivitet i byen.

Fællesskabet er krumtappen i et område som vores – alene kan vi lidt, men sammen kan vi rigtig meget – de lokale frivillige - hvad enten det er bestyrelser, foreninger, klubber eller gruppen med de grønne fingre i lystanlægget - så er de jo uundværlige ildsjæle som betyder alt – og vi skylder dem stor tak.

Sammen er vi stærkest – også i Syd øst.