Vindmøller splitter byrådet: - Vi skal huske, at vi sidder her for borgernes skyld

En tredjedel af byrådet stemte mod at begynde på forarbejdet med vindmøller ved Kratlund

8. februar 2021, 13.47

Næsten en tredjedel af byrådet i Ikast-Brande Kommune har ikke lyst til at gå videre med dette projekt ved Kratlund, der indebærer opstilling af ni store vindmøller. Skitse: Ikast-Brande Kommune

IKAST-BRANDE To punkter på dagsordnen ved sidste uges byrådsmøde skabte voldsom debat. Punkterne omhandlede to vindmølleprojekter, der er i helt forskellige faser, men geografisk ligger de tæt placeret, nemlig omkring Blåhøj.

Debatten handlede både om den nationale grønne omstilling kontra hensynet til kommunens borgere, mens en anden diskussion gik på aftalebrud.

Midt i juni 2016 blev politikerne i Ikast-Brandes byråd nemlig enige om en pause, hvad angik nye vindmølle-projekter.

Baggrunden var den simple, at der stort set ved hvert eneste projekt opstod dybe konflikter mellem møllemagerne og de lokale lodsejere, der skulle være naboer til møllerne. Derfor blev der dømt timeout med henblik på at få nedskrevet faste målsætninger om, hvordan byrådet skulle angribe kommende vindmøllesager.

Den aktuelle debat tyder dog på, at det ikke er alle i det nuværende byråd, der er helt enige om den aftale, man indgik under denne timeout.

Vendt hver en sten

4. maj 2020 blev det besluttet at sende et debatoplæg vedrørende et mølleområde øst for Blåhøj i offentlig høring. Der er siden udarbejdet forslag til lokalplan samt tillæg til kommuneplan, og her besluttede et flertal i byrådet at sende planerne i høring, men det skete ikke uden masser af ord med på vejen.

- Der har været masser af undersøgelser, og miljørapporten i sig selv fylder 60 sider, og her det klargjort, at møllerne ikke har nogen negativ indflydelse på naturen, sagde formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Henrik Engedahl (V), der dog fandt det forståeligt, at der var beboere, der ikke var begejstrede for at få møller som naboer, og at det kunne være vanskeligt at finde en balance.

Henrik Kraglund (FL) glædede sig over, at venstremanden angiveligt havde vendt enhver sten i sagen.

Borgermøde

Mens der således var fælles fodslag i Fælleslisten, kneb det mere blandt de tre konservative, hvor Kirsten York Helms også stemte imod.

- Vi har tidligere aftalt en tidlig og gennemskuelig dialog. Det mener jeg ikke, er sket her. Der er plads til forbedringer, og jeg mener også, at vi savner en god snak om, hvad vi naturmæssigt skal værne om i kommunen, og hvor mange møller vi i det hele taget skal have, og hvor vi skal plante de kæmpestore møller, sagde hun.

Carl Jensen (V) har adresse i Blåhøj. Han sagde:

- Nu får vi den her sag ud i høring, og der bliver så indkaldt til et borgermøde. Her vil jeg lytte godt efter og så træffe min beslutning. Det er en lidt tricky sag.

Og resten af Venstre stemte med ham, og også Dansk Folkeparti gik ind for at sende forslaget i høring, det samme gjorde en samlet socialdemokratisk flok.

19 møller som nabo

Det næste punkt på dagsordenen, nemlig igangsættelse af en lokalplan for nye vindmøller ved Kratlund, ligeledes i nærheden af Blåhøj, gav anledning til mere debat.

Her stemte syv byrådspolitikere imod, at man i det hele taget gik i gang med at udarbejde en lokalplan.

- Jeg har været ude for at se på området, og jeg kan da godt blive lidt bekymret. Der bliver jo tale om et rent lysshow med alle de møller, sagde Heinrich Rune (K), der dog stemte ja til at gå i gang med planarbejdet.

Det samme gjorde Trine Meldgaard (DF), selv om hun også udtrykte en anelse skepsis:

- Det er et voldsomt stort projekt. Man kan godt forstå, at folk i området er lidt forskrækkede, men intet er jo besluttet endnu.

Hendes partifælle Bo Sand Kristensen var til gengæld helt sikker i sin sag.

- Jeg siger fra. Blåhøj vil med dette projekt få 19 møller. Der er ikke så øde endda i Blåhøj, hvor man jo kæmper for skolen og for at få folk til at flytte til, men hvem i alverden har lyst til at flytte ind mellem 19 møller? Det bliver et klart nej, fastslog Bo Sand Kristensen.

Venstre splittet

Splittelsen fortsatte til Venstre.

- Jeg kan ikke arbejde for, at dette projekt bliver til virkelighed. Derfor stemmer jeg imod. Det er alt for groft - alt for voldsomt og dominerende. Er man ude på at affolke området? Jeg kan ikke forstå, at der er et flertal for at gå videre efter de oplysninger, der er kommet frem, sagde Carl Jensen, der bor i Blåhøj.

- Hvad får vi ud af at stemme sådan noget som det her igennem? Ikke en skid, fastslog partifællen Lars Lyhne bramfrit, og venstrekvinden Helle Mathiasen var på linje med partifællerne:

- Jeg bor som nabo til to vindmøller, og det giver problemer, skulle jeg hilse og sige. Vi bør måske have en rettesnor for, hvor mange vindmøller vi i det hele taget vil have. Vi er i en situation, hvor vindmøller bestemmer over vore borgeres ejendom. Det kan ikke være rimeligt, mente Helle Mathiasen.

Lotte Stoltenborg og Henrik Kragelund var også mod at igangsætte lokalplanen.

Flugt fra aftale

Mod bølgen af modstand stod en samlet socialdemokratisk gruppe, hvor især Frank Heidemann udtrykte forbitrelse.

- Jeg troede, at vi have en aftale om vindmølleprojekter. Så springer man bare fra. Det er ikke ordentlighed. Hvis man ville have revideret noget, så burde man have anmodet om det, lød det fra gruppeformanden.

15 stemte ja til at gå videre med lokalplanprojektet ved Kratlund, mens tre fra Venstre, to fra Fælleslisten, en fra Dansk Folkeparti samt et konservativt medlem stemte nej. Fraværende var Simon Vanggaard fra Dansk Folkeparti.

En skitse, der viser placeringen af møllerne i Blåhøj Øst-projektet.