Ansøgning om tilskud: Lokale foreninger søger med forskelligt held om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget

Udvalg udskriver ny runde til ansøgninger om kommunale tilskud

31. juli 2020, 04.00

Blandt andre har hundetræningsklubben DCH i Brande søgt om tilskud hos Folkeoplysningsudvalget - og fået et ja til i år og afslag for næste år. Foto: Privat

IKAST-BRANDE DCH i Brande har rettet henvendelse til Folkeoplysningsudvalget med en ansøgning om lokaletilskud til foreningens klubhus på Skærlund Skolevej.

Lokalafdelingen af Danmarks civile Hundeførerforening talte i fjor 49 medlemmer. Der er søgt om lokaletilskud for både 2019 og 2020, men udvalget godkender, at et tilskud kun kan komme på tale for i år.

Samme udvalg har modtaget ansøgning fra Ejstrupholm Gymnastikforening. Her har man brugt godt 3000 kroner på at renovere et lokale på Ejstrupholm Skole, så det kunne benyttes til E-sport.

Man har fra gymnastikforeningen søgt tilskud fra Udviklings- og Aktivitetspuljen, men fået afslag med den begrundelse, at udgifterne allerede er betalt på det tidspunkt, hvor der blev ansøgt.

Samme begrundelse benyttes i forbindelse med an ansøgning fra Hedens Squaredansere, der har repareret og renoveret lydanlægget. Det har medført en udgift på godt 9000 kroner, som man har søgt om tilskud til, men altså forgæves.

Til gengæld har Folkeoplysningsudvalget imødekommet en ansøgning fra Ikast FS Håndbold, der modtager 30.000 kroner i støtte til etablering af et udendørs fitness-område ved Sportscenter Ikast.

Det er tanken at skabe området i tilknytning til campusområdet, og det skal kunne benyttes af alle, uanset om man er medlem af en forening eller ej.

Det er planen, at projektet allerede skal gennemføres i dette efterår.

Det er i øvrigt besluttet, at det oprettes en ny ansøgningsrunde til puljen for ekstraordinære lokaletilskud.

Der er nemlig afsat 600.000 kroner til formålet, men i år er det indtil videre blot blevet til en halv snes ansøgning, hvoraf syv af dem har modtaget et samlet tilskud på omkring 180.000 kroner.

Tilbage er der altså godt 420.000 kroner, som foreningslivet med idéer til nye tiltag kan søge om at få fingre i. Det skal ske senest midt i september.

En af de foreninger, der lige er nået med i første runde af uddelingen er Højris Rideklub, der har fået bevilget op til 15.000 kroner til renovering af en udendørs dressurbane.