Vest-sygehuse slipper billigere fra spareplan end ventet

Psykiatrien styrkes med nattens budget­forlig i regionen, der på Hospitalsenheden Vest gør mest ondt på hjerteområdet

Udgivet:05. september 2018, 12.48

Læsetid:3 minutter

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) har med nattens aftale manøvreret et budget på knap 30 milliarder kroner på plads. Foto: Rune Borre-Jensen/Region Midtjylland

Lars Work Kristensen
Journalist| lwk@herningfolkeblad.dk

REGIONEN Besparelserne blev begrænset en smule, og sygehuset i Herning og den øvrige del af Hospitalsenheden Vest slap samlet set noget billigere end først frygtet, da 2019-budgettet for Region Midtjylland i nat faldt på plads.

Med forliget fordeles et regionsbudget på knap 29 milliarder kroner - fordelt på sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling.

Partierne var enige om at give psykiatrien et markant løft. 50 millioner kroner skal bruges til blandt andet mere personale og flere senge.

- Der er tale om et varigt løft, der kommer oven i de 25 millioner kroner, regionsrådet tilførte i 2018, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Af andre nye initiativer blev der afsat 10 millioner kroner til sundhedstilbud tæt på borgerne, 26 millioner til nye behandlinger, 5 millioner til at styrke de mest specialiserede funktioner på Aarhus Universitetshospital, 5 millioner til it-sikkerhed, 0,7 millioner til fire børnehospicepladser på Djursland og endelig 15 millioner kroner som økonomisk reserve.

Lidt mindre sparekrav

Som en del af aftalen besluttede partierne i stedet for 195 millioner kroner at nøjes med at spare 138,6 millioner i 2019. Sparekravet kunne lettes ved blandt at mindske det råderum, der var lagt ind i budgettet til politisk prioritering.

Besparelserne hentes ved at mindske medicinforbruget, digitalisere arbejdsgange, reducere både ambulante og akutte besøg på hospitalerne og skære i en række puljer til blandt andet uddannelse samt i administration.

Hjerteundersøgelser til Aarhus

Den mest omdiskuterede besparelse har drejet sig om strukturændringer, hvor afdelinger lægges sammen på færre steder og i større enheder.

- Vi ved, at der er et pres på regionens medarbejdere. På den baggrund har vi fravalgt at gennemføre besparelser som en grønthøster, der skærer forholdsmæssigt ens overalt. I stedet vil vi gerne have fokus på at gennemføre strukturændringer, der samler behandlingstilbud og på den måde opnår nogle stordriftsfordele, siger Anders Kühnau i pressemeddelelsen.

På baggrund af høringssvar og en heftig debat i offentligheden er der sket ændringer i forhold til regionsrådsformandens forslag.

Således udskydes forslaget om samle røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG) på Aarhus Universitetshospital en smule til medio 2019. Her overtager Aarhus Universitetshospital KAG fra Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Viborg.

Samtidig ønsker forligspartierne at flytte flere pacemakerimplantationer fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt, end der først var lagt op til.

Akutbiler afventer analyse

Hvad angår forslaget om at nedlægge tre sygeplejerskebetjente akutbiler i Tarm, Ringkøbing og Skive og opgradere ambulancer, blev forligspartierne enige om at afvente den analyse af den præhospitale indsats, der forelægges Regionsrådet i oktober.

Undersøgelse og behandling for brystkræft bevares i Viborg, så tilbuddet fremover ligger i både Aarhus og Viborg, men ikke længere i Randers.

Også hvad angår klinisk fysiologi og nuklearmedicin ændres forslaget, så funktionen lukkes i Randes, og der udarbejdes en analyse, som kortlægger, hvordan kvaliteten af de fortsatte undersøgelser opretholdes i Randers. Der skal ses på muligheden for, at henholdsvis Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital leverer undersøgelser til borgerne i Regionshospitalet Randers' optageområde.

Udgifter til kollektiv trafik

På området for regional udvikling besluttede forligspartierne at fastholde besparelser på kollektiv trafik for at få balance i regnskabet. Samtidig forudsætter regionsrådet, at Midttrafik tilpasser serviceniveauet for busser og letbane, så udgifterne ikke fremover overskrider Region Midtjyllands budget.

- Vi er i gang med at analysere rutenettet i dialog med kommunerne. Kollektiv trafik er helt afgørende for mange borgere. Derfor skal vi have styr på udgifterne, så vi kan lægge holdbare planer, siger regionsrådsformanden.

Investering i socialområdet

Forligspartierne ønsker, at det regionale socialområde skal være kommunernes foretrukne leverandør, når det gælder det specialiserede socialområde. Det kræver gode fysiske rammer, og forligspartierne afsætter derfor 50 millioner kroner i investeringsplanen for at kunne imødekomme behovet for at renovere og etablere nye sociale tilbud.

18. september andenbehandler forretningsudvalget budgetforslaget sammen med eventuelle ændringsforslag, og 26. september skal Region Midtjyllands 2019-budget vedtages af regionsrådet.

Læs også på herningfolkeblad.dk
<span>Regionsrådsformand:</span> Alt er åbent i spareforslag <span>Regionsrådsformand:</span> Alt er åbent i spareforslag
Læs også på herningfolkeblad.dk:
Regionsrådsformand: Alt er åbent i spareforslag
Læs også på herningfolkeblad.dk
Gødstrup hårdt ramt af spareforslag Gødstrup hårdt ramt af spareforslag
Læs også på herningfolkeblad.dk:
Gødstrup hårdt ramt af spareforslag
Læs også på herningfolkeblad.dk
<span>Neurologien sendes alligevel ikke østpå:</span> En god beslutning for Gødstrup <span>Neurologien sendes alligevel ikke østpå:</span> En god beslutning for Gødstrup
Læs også på herningfolkeblad.dk:
Neurologien sendes alligevel ikke østpå: En god beslutning for Gødstrup
Læs også på herningfolkeblad.dk
KAG-funktionerne i Herning  og Viborg nedlægges KAG-funktionerne i Herning  og Viborg nedlægges
Læs også på herningfolkeblad.dk:
KAG-funktionerne i Herning og Viborg nedlægges
Læs også på herningfolkeblad.dk
Neurologi-spareplan rulles tilbage Neurologi-spareplan rulles tilbage
Læs også på herningfolkeblad.dk:
Neurologi-spareplan rulles tilbage
Læs også på herningfolkeblad.dk
Gødstrup skal stadig spare fire millioner på hjerte-undersøgelser Gødstrup skal stadig spare fire millioner på hjerte-undersøgelser
Læs også på herningfolkeblad.dk:
Gødstrup skal stadig spare fire millioner på hjerte-undersøgelser
Læs også på herningfolkeblad.dk
Specialeråd ville have neurologien samlet vestpå, men blev ikke hørt Specialeråd ville have neurologien samlet vestpå, men blev ikke hørt
Læs også på herningfolkeblad.dk:
Specialeråd ville have neurologien samlet vestpå, men blev ikke hørt
Læs også på herningfolkeblad.dk
Sygehuset værst ramt på hjerterne Sygehuset værst ramt på hjerterne
Læs også på herningfolkeblad.dk:
Sygehuset værst ramt på hjerterne