Nyt liv i Brande bymidte rykker et stort skridt nærmere

Finansieringen af det store byfornyelsesprojekt i Brande, som skal forbinde Storegade og Torvet med området ved Strømmen, Brande Å, hallerne og Artium, er nu meget tæt på det samlede mål

Udgivet:20. marts 2023, 13.30

Læsetid:3 minutter

Luftfoto af det kommende byfornyelsesprojekt. Foto: Ikast-Brande Kommune

2 måneder siden

BYFORNYELSE Næste skridt bliver at sætte rammerne for en arkitektkonkurrence. Det vindende projekt er det, som i sidste ende vil blive søgt realiseret.

Det visionære projekt vil samlet koste knap 40 millioner kroner. Bestseller har tilbudt at bidrage med 15 millioner kroner, og yderligere 7 millioner kroner kommer fra Ikast-Brande Kommune. Hertil kommer midler fra lokale, private bidragsydere. Senest har den filantropiske forening Realdania bevilget 15 millioner kroner som del af en Bymidtepulje, der skal skabe nyt liv i de mindre og mellemstore byers bymidter rundt om i landet.

- Vi glæder os over muligheden for at støtte et projekt, som viser, hvordan handelsliv, park, skole og fritidsområde kan bindes sammen centralt i Brande og være med til at skabe mere liv og aktivitet i området. Brande City har lagt et stort stykke arbejde i at udvikle projektet. Og det er et godt eksempel på, at der er mange, gode lokale kræfter til stede i de små og mellemstore byer, som kan bane vejen for fornyelse, siger Ditte Marquard Jessen, projektchef i Realdania i en pressemeddelelse.

Ambitionen indfriet

Baggrunden for projektet er, at bygningerne på Brandes handelsgade historisk set har vendt bagsiden mod de attraktive arealer ved Brande Å, og lokalt er der spiret et ønske om at få bundet de rekreative områder ved åen sammen med hovedgaden. Derfor lancerede Brande City i 2021 en vision om at opkøbe og nedrive ejendommen på Storegade 34, og via dette gennembrud skabe en direkte forbindelse fra Torvet og handelsgaden til de grønne områder ved Brande Å og videre til Brande Hallerne og Artium.

Borgmester i Ikast-Brande Kommune, Ib Lauritsen (V) siger:

- Det er meget glædeligt, at Realdania med tilsagnet om millionstøtte fortsat bakker op om visionen for omdannelsen af Brande midtby. Det har hele tiden været et stærkt ønske hos byrådet, at de afsatte midler til Brande midtby skulle suppleres. Den ambition er indfriet over al forventning i samarbejde med både lokale og nationale kræfter, siger han.

Realdanias donation sker i forlængelse af, at Ikast-Brande Kommune og Realdania i februar 2022 i fællesskab indledte og finansierede en forundersøgelse af, hvordan et gennembrud i rækken af bygninger på Storegade kan skabe en mere sammenhængende og fremtidsorienteret bymidte med bedre rammer for mangfoldighed i byfællesskabet. Rådgivningsfirmaet Grandville har været med i processen, som blandt andet har omfattet en kortlægning af lokal viden fra borgere og erhvervsliv.

Klar til næste skridt

Hos Bestseller ser man meget positivt på Realdanias engagement i Gennembruddet, fortæller construction project manager, Lennart Lilleøre Krarup:

- Vi er glade for, at Realdania også kan se det store potentiale i projektet og fortsat bakker op. Nu ser vi frem til at se, hvordan arkitekterne bringer visionen et skridt videre til gavn for Brande og byens borgere.

Nu er næste skridt at gennemtænke og opsætte de præcise kriterier for, hvordan arkitekter skal inddrages. Valget af arkitekter, som skal give et bud på den bedste løsning, afgøres omkring sommerferien, og godt tre måneder senere vil det færdige projekt kunne offentliggøres. Første spadestik til dele af byfornyelsen ventes at blive taget i foråret 2024.

Simon Vanggaard, formand for Udviklings- og Erhvervsudvalget udtaler:

På vegne af Brande Citys udvalg for udvikling og planlægning udtaler Kent Lykke:

- Det er en fantastisk nyhed. Det bliver et stort kvalitets-løft af Brande og en meget stor gave til vores byfællesskab. Åen er en kæmpe ressource, vi ikke udnytter godt nok i dag, og med Gennembruddet får vi skabt en unik midtby.