Ikast-Brande Ældreråd: Klar til de næste fire års arbejde

Det nyvalgte råd har allerede holdt introduktionsdag og mødt det lige så nyvalgte Sundheds- og Ældreudvalg, der orienterede om det igangværende Erantis-projekt

Udgivet:18. januar 2022, 08.49

Læsetid:2 minutter

Ældrerådet er med den genvalgte formand Birgit Worm allerede trukket i arbejdstøjet og klar til de næste fire års udfordringer. Foto: Laila Kempel

ÆLDRERÅD Det nye Ældreråd er nu kommet godt fra start, efter en introduktionsdag, hvor rådet besluttede at udarbejde pejlemærker i løbet af foråret, som Ældrerådet vil sætte særlig fokus på.

Det skriver rådet i en pressemeddelelse, hvor de videre refererer til det første møde med Sundheds- og Ældreudvalget, hvor fremtidens samarbejde og opgaver blev debateret.

- Vi kender alle til de mange udfordringer, der er i nærmeste fremtid i forhold til at sikre nok medarbejdere til ældreområdet. Desuden den støt stigende ældrebefolkning samt udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen. Derudover betydningen af forventede omorganiseringer til mindre selvstyrende tværfaglige teams i hjemmeplejen, skriver Ældrerådet.

Ved mødet i Sundheds- og Ældrerådet fik Ældrerådets medlemmer også en orientering om det såkaldte projekt Erantis, der har kørt sideløbende med det nu kuldsejlede Buurtzoog, hvor man prøver nye metoder at organisere opgaverne i hjemmeplejen på.

Ikast-Brande kommunes hjemmepleje er nu halvvejs med projekt »Erantis - selvbestemmelse og involvering - en vej til mere omsorg og nærvær«. Der er stor medarbejderinvolvering i projektet, da det er medarbejderne, der afprøver og udvikler de forskellige elementer i samarbejde med borgerne. Medarbejdernes og borgernes stemmer og erfaringer har stor betydning i projektet.

I næste fase afprøves »selvstyrende geoteams« i den nordlige del af kommunen. I den sydlige del afprøves »Træn dig fri«. Her vil man afprøve, om det giver borgerne bedre mulighed for at blive herre i egen hverdag og selvhjulpne, ved meget hurtigt at sætte ind med tværfagligt team hos en udvalgt borgergruppe i prøveperioden, straks efter henvendelse til kommunen.

Ikast-Brande kommune har netop modtaget 8,7 millioner kroner fra Socialstyrelsen til projektet »Omsorg og nærvær i ældreplejen - med selvbestemmelse og involvering som løftestang«. Projektet kan ses som en forlængelse af Erantis, hvor der drejer sig om at få erfaringerne fra evalueringen af Erantis til hele kommunen.

- I Ældrerådet ser vi frem til en spændende periode med mange udfordringer, lyder det ligeledes i pressemeddelelsen, der er underskrevet den genvalgte formand Birgit Worm.