Nye opgaver for kirke og menighedsråd

Engesvang Menighedsråd indbyder til menighedsmøde med debat af rådets arbejde det seneste år - og fremtiden

Udgivet:12. juni 2021, 11.23

Læsetid:2 minutter

Menighedsrådet med Vibeke Steen i spidsen indbyder til møde 13. juni.

ENGESVANG Det har været et meget mærkeligt år at være kirke og menighedsråd i.

Det mener Vibeke Steen, der er formand for menighedsrådet i Engesvang, og som netop har udsendt årsberetning forud for det årlige menighedsmøde 13. juni.

- Der har godt nok været mange nye ting at forholde sig til i et år, der har været præget af corona-pandemien. Vi har ikke gennemført så mange aktiviteter som normalt, men til gengæld har der hele tiden været nye problematikker, vi skal forholde os til. Lukning af kirken, udsættelse af konfirmationer, pladsbegrænsning i kirken, live-streaming, afspritning og mange andre opgaver, vi aldrig havde drømt om, vi skulle forholde os til, siger Vibeke Steen.

Oven i har menighedsrådet i det forløbne år skullet afvikle menighedsrådsvalg.

Der var fra central side lagt op til den store mediebegivenhed og med ny valgmetode og digital indberetning.

Noget af det løb ud i sandet, fordi corona gjorde noget af kampagnen umulig, men valget blev gennemført, og i Engesvang Menighedsråd var der to nyvalg.

Udfordret af sygdom

Menighedsrådet har også været udfordret af sygdom - både i egne rækker og en længere sygemelding fra sognepræst Cecilie Smith-Petersen, så man en del af året har haft en vikar-præst.

- Midt i det hele har vi arbejdet videre med omlægning af kirkegården. I takt med at kistebegravelser bliver mindre populære, er vi tvunget til at nedlægge gravsteder og skabe arealer, der ikke kræver så meget vedligeholdelse. Det er et langsigtet projekt, fordi gravsteder jo har en 30 års fredningstid, og nogle gravstedsejere betaler også for en forlængelse. Derfor skal vi være årtier forud med at planlægge, hvor der skal være plæner, blomsterbede, og andet, der ikke koster så meget i vedligeholdelse, siger Vibeke Steen.

Hun forventer, at blandt andet kirkegårdsomlægningen giver anledning til debat, når der søndag 13. juni er menighedsmøde.

Her vil menighedsrådet fortælle om menighedsrådets planer for fremtiden, lige som man fremlægger det foreløbige regnskab for 2020 og det foreløbige budget for 2022.