Biomar i smult vande

Corona-pandemien har i 3. kvartal ikke skabt modstrøm for fiskefoderproducenten Biomars fremgang

12. november 2020, 05.00

Biomar i Brande, som producerer fiskefoder, forventer mervækst. Foto: Privat

BRANDE Heller ikke i regnskabsårets 3. kvartal har corona-pandemien ikke skabt modstrøm for fremgangen for fiskefoderproducenten, Biomar. Enkelte forretningsområder udviser ganske vist tilbagegang, men overordnet set fortsætter Brande-koncernen kurven opad.

Det fremgår af 3. kvartalsregnskabet, hvor Biomar således haft en vækst i de afsatte mængder på 7,7 procent til 408.000 ton fiskefoder.

I samme periode er omsætningen vokset med mere beskedne 3,6 procent til godt 3,5 milliarder kroner, men Biomar opgør selv, at valutakursudviklingen har påvirket kvartalets omsætning negativt med næsten 200 millioner kroner – uden denne negative kurseffekt ville omsætningen i stedet være steget med 9,2 procent.

Fremgangen er især drevet af lakse-divisionen, mens der har været tilbagegang i både Latinamerika og EMEA-divisionen, der omfatter de europæiske aktiviteter, som ikke vedrører laks.

I Tyrkiet har Biomar oplevet nogle af de samme afsætningsmæssige udfordringer som i Europa og Mellemamerika, men den primære årsag til, at kvartalets overskud før skat er faldet med 80 millioner kroner til 180 millioner kroner, er lavere indtjening i det chilenske datterselskab Salmones Austral som følge af markant lavere afregningspriser på opdrættede laks.

Mervæskt

Mindre end to måneder før afslutningen på regnskabsåret 2020 får det dog ikke BioMar til at ryste på hænderne: Forventningen er fortsat en samlet omsætning på omkring 11,5 milliarder kroner og et EBITDA (resultat af den primære drift, red.) i intervallet 960 millioner – en milliard.

Ved udgangen af 3. kvartal havde Biomar realiseret en omsætning på 8,6 milliarder kroner, en stigning på 6,8 procent i forhold til samme periode sidste år. De afsatte mængder er steget en smule mere, nærmere bestemt 8,2 procent.

I samme periode er EBIT vokset marginalt fra 432 til 456 millioner kroner, mens resultatet før skat primært på grund af dårligere indtjening i associerede selskaber (læs: Salmones Austral) er skrumpet fra 450 millioner kroner til 374 millioner kroner.