Generalforsamling hos De Konservative: Der er forår i vores parti

Optimistiske toner ved De Konservatives generalforsamling efter et godt valg

6. februar 2020, 12.30

Tomas Bjerre kom i sin formandsberetning ind på sin farmor, der var med til at stemme Sønderjylland hjem til Danmark.

IKAST-BRANDE Mens det halve Danmark sad klinet foran tv-skærmene for at følge syvende sæson af »Badehotellet«, var de lokale konservative samlet til generalforsamling på Suderbækgård på Tulstrupvej.

Netop »Badehotellet« skildrer gode konservative dyder fra en svunden tid, inden verden gik rent af lave.

I Ikast-Brande Konservative Vælgerforening tog man forskud på sommerens glæder og sprang vinteren over.

Derfor blev sangvalg som »Når vinteren rinder i grøft og i grav« og »Sneflokke kommer vrimlende« også kasseret til fordel for melodiske forårsbebudere som »Den kedsom vinter gik sin gang« og »Det er i dag et vejr«.

- Det er fordi, der er forår i vores parti, lød begrundelsen fra vælgerforeningens formand, Tomas Bjerre.

De konservative har i øjeblikket tre byrådsmedlemmer og tæller 88 medlemmer lokalt, og rundt regnet en fjerdedel deltog i generalforsamlingen, der ud over en masse ord, valg og visioner også bød på den traditionelle biksemad.

- Vi lever i en god tid og i et godt land. Vi lever i en velstående og fredelig del af verden. Ikke desto mindre er der mange, som bruger megen energi på at tale ting ned, konstaterede Tomas Bjerre i sin formandsberetning.

Han viste forsamlingen et billede af en lille skolepige, der tager afsked med sin mor.

- Her får barnet morens omsorg. Om 50 år kan rollerne være byttet rundt. Så er der måske noget, moren ikke kan mere, og så er det nu det voksne barn, der kan give moren den omsorg, hun har brug for, pointerede vælgerforeningens formand.

Grøde i kommunen

Han udtrykte i sin beretning også glæde over partiets gode folketingsvalg, skønt det hele endte med en rød regering.

Tidligere formand Stig Göte havde flere gode nyheder, da han fremlagde vælgerforeningens regnskab, der atter i år kastede et overskud på godt 15.000 kroner af sig. Det har kostet 36.000 kroner at drive vælgerforeningen i det forløbne år, men indtægterne har været på 51.500 kroner, og det giver det positive facit.

Annette Mosegaard fik som gruppeformand for De Konservative lov til at fremlægge beretning om »rigets tilstand« set fra byrådssalen.

Hun kom ind på, at der var dejligt med grøde i byggeriet, og glædede sig blandt andet over, at der er børnehaver på vej i Bording og Engesvang.

- Jeg var formand for børne- og undervisningsområdet, da børnehaven i Bording blev besluttet. De fleste var af den overbevisning, at den skulle placeres midt i byen, men der var forældre, der ønskede den placeret på en mark. Det sidste blev tilfældet, og jeg ser det som et eksempel på, at vi faktisk lytter, når folk kommer med fornuftige indvendinger, sagde den konservative lokalpolitiker.

På plussiden pegede hun også på Hjertet, som hun betegnede som en succes, udstykningen af grunde i Brande Syd som et spændende og klimasikret miljøprojekt samt adskillige byggeprojekter i Ikast.

Noget om udligning

Annette Mosegaard havde også fået den utaknemmelige opgave at forklare udligningsordningens komplicerede anatomi.

Blandt andet kunne hun fortælle, at Ikast-Brande Kommune ud fra 86 parametre får 600 millioner udlignings-kroner årligt. Den største bidragyder er Gentofte, og de største tre modtagere er Lolland, Odense og Guldborgsund.

- Vi skal naturligvis arbejde på at få flere penge, men jeg tror ikke, at der vil ske de store forskydninger, heller ikke i forbindelse med de politiske forhandlinger, der i år formentlig munder ud i en ny lovgivning på området, sagde Anette Mosegaard.

Ubalance som tema

I forbindelse med generalforsamlingen var der genvalg til formand, mens næstformanden blev skiftet ud. Stig Göte sagde farvel, og Bjarne Raabjerg blev nyvalgt.

Til bestyrelsen valgtes i øvrigt Morten Østergaard, Christopher Skovbjerg Nørgaard og Torben Lindeskov.

Sidstnævnte luftede i øvrigt helt håndfaste visioner, idet han mente, at De Konservative skulle gå direkte efter borgmesterkæden.

- Det er lidt ligesom et maratonløb. Man begynder med nogle få kilometer, og så har man pludselig målet i sigte, mente det nyvalgte bestyrelsesmedlem, Torben Lindeskov, der også slog til lyd for, at Ikast-Brande blev landets bedste tilflytter-kommune.

Et andet medlem Dina Raabjerg, der var lokal kandidat til Europa-Parlamentet gav ham medhold, men mente, at man burde se nærmere på balancen i kommunen.

- Vi har ikke den største sammenhængskraft i denne kommune, og vi skal passe på, at der ikke bliver skabt en endnu større ubalance. Det mener jeg, vi skal arbejde på og gøre til et tema op til næste valg, lød det fra Dina Raabjerg.

Og apropos valg var Annette Mosegaard på banen:

- Vi er jo altid på udkig efter kandidater, der vil stille op til byrådet, så vi kan stille med det stærkeste hold. Vi har allerede nogle på hånden, men vil gerne have endnu flere bud fra hele kommunen, lød hendes opfordring.

Byrådsmedlem Annette Mosegaard havde fået den utaknemmelige opgave at forklare, hvordan udlignings­ordningen fungerer. Det gjorde hun i grunden meget godt.