Debat: Nu er der råd til nye klæder til kejseren

2. oktober 2020, 16.05

Henrik Kraglund, Fælleslisten. Foto: Privatfoto

LÆSERBREV Det kan nok være, at Frank Heidemann har fået trukket splitten ud af håndgranaten. For vi tæppebombes jo i disse dage af udtalelser fra Frank Heidemann, Kirsten Hoffmann og Birthe Sørensen under mantraet, formuleret af Frank Heidemann: ”Massive besparelser på kommunens institutioner, fra børnehaver til plejecentre”.

Lad os trykprøve mantraet.

Da byrådet uden deltagelse af Socialdemokratiet (Soc.) i marts 2019 vedtog ”Økonomisk Politik 2020-2023”, så verdenen helt anderledes ud. Det var stramme tider. Og det gav ”Økonomisk Politik” udtryk for. Et af de helt ømme punkter i aftalen var aftalen om en effektivisering på 1 % pr. år på alle politikområder bortset fra Sundhed, Psykiatri & Handicap og Redningsberedskab. Det ansvar ville Soc. ikke være med til at påtage sig.

I dag ser økonomien i Ikast-Brande helt anderledes positiv ud. Det ses af det nyligt indgåede budgetforlig, hvor der nu blot skal effektiviseres med en halv procent i 2021 og en halv procent i 2022. Og derpå slut. Det betyder for Præstelundskolen med et budget på 32 mio. kr., at der skal effektiviseres for 160.000 kr. på et år, hvilket svarer til mindre end en halv lærerløn. Og der er 66 ansatte svarende til 61 fuldtidsstillinger.

Puljer til forøget velfærd

Det er altid en rigtig god øvelse at skulle effektivisere. Der er ikke tale om en ensidig spareøvelse, men derimod tale om at løse den opgave, der består i at optimere driften. Det giver nemlig ledelsen anledning til at overveje, om der er unødvendigt pengespild. Sygefraværet kan måske reduceres, hvilket vil slå voldsomt igennem i sparede vikarudgifter. Mødehyppighed og tidsforbruget til møderne kan måske også trænge til en overhaling. Større anvendelse af virtuelle møder er vel ”det nye sort”. Mulighederne er utallige. Og øvelsen ”effektivisering” er dagligdag på enhver erhvervsvirksomhed. ”Intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhu kunne afværges” gælder fortsat. Derfor er effektivisering og optimering af driften i en virksomhed som A.P. Møller et grundvilkår. Og det bør også gælde for offentlige institutioner.

Det er altså på Præstelundskolen et effektiviseringskrav på 160.000 kr. i 2021 og tilsvarende i 2022. Frank Heidemann taler om 960.000 over 3 år. Men det er en røst fra fortiden, der her taler.

I budgetforliget er der afsat godt 20 mio. kr. pr. år via puljer til anvendelse til forøget velfærd. Her vil udvalgene selv kunne kanalisere penge til trængende institutioner/skoler – det er et ægte løft af velfærden og en god måde at omfordele på, så pengene lander hos de mest trængende.

Jeg er ked af, at Frank Heidemann bestrider beskrivelsen af forløbet omkring Socialdemokratiets exit fra forhandlingerne en fredag morgen kl. 08:10 – nærmest inden vi havde fået gnedet søvnen ud af øjnene. Men forhandlingerne fortsatte og endte i et budgetforlig, som Soc. burde have kunnet se sig selv som en del af. Trist, at det ikke skulle være sådan. Men Soc. må se at få lært, at man ikke kan snakke sig til tillid, man skal levere den.