WWF peger på Ikast-Brande: Harrild Hede som nationalpark

Organisation WWF giver regeringen en hjælpende hånd med at udpege kommende naturnationalparker

23. februar 2021, 07.03

Hvis regeringen og støttepartierne ellers lytter til forslagene fra WWF Verdensnaturfonden kan Harrild Hede blive et af naturnationalparkerne i Danmark. Foto: Henrik Ole Jensen

IKAST-BRANDE Med natur- og biodiversitetspakken har regeringen og støttepartierne udpeget en række indsatsområder, der skal give et tiltrængt løft til dansk natur. Det skete tilbage i december.

I parkken indgår udlægning af 60.000 hektar urørt skov og 13 nye naturnationalparker.

WWF Verdensnaturfonden er kommet regeringen i forkøbet og har kigget på, hvor de nye naturnationalparker bør ligge.

- Siden vedtagelsen af forslaget har vi ikke rigtig hørt noget. Derfor er vi kommet med dette udspil. Det er efter min mening nogle gode forslag. Der er både en geografisk spredning, men endnu vigtigere er der tale om en stor grad af biodiversitet, siger seniorbiolog Thor Hjarsen fra WWF Verdensnaturfonden.

Han har selv været på besøg på Harrild Hede, som er et af de steder WWF peger på.

- Men det er godt nok nogle år siden, erkender seniorbiologen.

Størst mulig værdi

Han påpeger, at forslagene fra WWF skal ses som netop det: forslag, og at han ikke bliver skuffet eller sur, hvis en eller flere af lokaliteterne bliver vraget.

- Bare der kommer et andet forslag i stedet, påpeger han.

Henvendelsen fra WWF skal efter hans mening ses som et kærligt skub for at komme i gang med processen.

På baggrund af den forskningsbaserede viden har WWF Verdensnaturfonden identificeret 15 områder på land, som har potentiale til at blive naturnationalparker.

Ét af de anbefalede områder til en kommende naturnationalpark er altså Harrild Hede. Set med naturfaglige briller, er Harrild Hede nemlig et af de områder i Danmark, der kan give størst mulig værdi for både biodiversiteten og danskerne.

Harrild Hedes omkring 950 hektar er statsejet og rummer en lang række sjældne planter og insekter, herunder flere sjældne sommerfugle- og guldsmedearter. Desuden yngler den EU-beskyttede rødrygget tornskade.

Ulven er desuden observeret på Harrild Hede.

Nørlund kan kobles på

På længere sigt vil det være oplagt at inkludere den ligeledes statsejede Nørlund Plantage i naturnaturnationalparken, eller som minimum at gennemføre en naturgenopretning.

Naturnationalparker er sammenhængende naturområder af urørt skov, hvor naturen får lov at være natur, så den naturlige dynamik sikres og genetableres. I områderne udsættes store planteædende pattedyr, som eksempelvis køer og heste. De får - sammen med blandt andet vand - en nøglefunktion, da de sikrer, at naturnationalparkerne udvikler sig, som de kan og skal i en vild natur.

Ideén om naturnationalparker er over de seneste år udviklet som en reaktion på den danske naturs fortsatte tilbagegang uanset årtiers naturplejeindsatser.

Læs også