Nyt håb for Uhrskoven

Først ville de gerne, så ville de ikke alligevel, så ville de slet ikke. Nu peger alt i retning af, at Uhre Friskole overtager driften af børnehaven Uhrskoven i Uhre

Udgivet:24. december 2016, 16.29

Læsetid:2 minutter

Skoleleder Kent Lykke Foto: Tom Laursen

Af Mikael Lund

UHRE Byrådet i Ikast-Brande Kommune gav i hvert fald borgmester Carsten Kissmeyer (V) mandat til at forhandle en aftale i hus med friskolen. Det skete i forbindelse med en tillægsdagsorden, der blev behandlet forud for de øvrige dagsordenpunkter på forrige mandags byrådsmøde. Umiddelbart forinden havde et ekstraordinært indkaldt økonomi- og planudvalg sagt god for dette samt en lukning af den nuværende daginstitution med udgangen af april næste år.

Forhandlingerne om Uhrskoven har stået på i flere år og var senest oppe at vende i oktober. Dengang takkede skoleleder Kent Lykke på vegne af Uhre Friskole nej til en overtagelse, som fra Ikast-Brande Kommunes side var betinget af, at der kunne ske en såkaldt virksomhedsoverdragelse. Dermed skulle Uhrskovens seks ansatte så at sige "følge med i handlen", men det var man fra friskolens side ikke interesseret i.

- Vi ønsker at ansætte vores eget personale, sagde Kent Lykke ved den lejlighed. Focus erfarer endvidere, at prisen for bygningerne på daværende tidspunkt var sat væsentligt højere end den ene million (inklusive inventar), som Ikast-Brande Kommune nu er villig til at sælge børnehaven for. Uhre Friskole er fremkommet med et modbud på 750.000 kroner, og det er det "gab" på 250.000 kroner, Carsten Kissmeyer nu har fået byrådets bemyndigelse til at lukke. Desuden afsætter Ikast-Brande Kommune 71.000 kroner til at bringe bygningerne i orden, penge der først og fremmest skal gå til separatkloakering og udskiftning af en olietank.

Faldende børnetal

Uhrskoven har siden 2014 udgjort "Livstræets Daginstitutioner" sammen med Børnehuset på Gl. Thyregodvej i Brande, og de to børnehavers fælles forældrebestyrelse har i et høringssvar givet udtryk for, at de ønsker, der bliver bevaret en børnehave i Uhre. Det samme har medarbejderne gjort via MED, mens forældregruppen har givet udtryk for bekymring for det skifte, børnehavebørnene vil blive tvunget til med den planlagte nedlæggelse af Uhrskoven og overflytning til Børnehuset. Baggrunden for planerne om at nedlægge Uhrskoven var det faldende børnetal, som gør børnehaven relativt dyr i drift, og der er ikke udsigt til en stigning i antallet af børnehavebørn i Uhre i de kommende to år.

Fra alle sider af det politiske spektrum var der fuld opbakning til, at der skal findes en løsning, og på Uhre Friskole er skoleleder Kent Lykke også fortrøstningsfuld:

- Vi ser frem til forhandlingerne og til at få en god aftale i hus - for alle parter, og vi glæder os helt vildt til at starte op med børnehaven 1. maj, siger han.

1. maj er fastsat som skæringsdato fordi Uhre Friskole i modsætning til kommunens folkeskoler fortsat kører med en førskolegruppe bestående af børn, der overflyttes fra børnehaven til skolen netop pr. denne dato.