Læserbrev: Mølle-modstanden er massiv

13. februar 2021, 13.12

vindmøller: udsigten mod 21 vindmøller, som alle netop er stillet op på Holstebro siden af kommunegrænsen, ved hodsager. Beboerne også på herning-siden lægger sag an mod vindmøllefirmaet med krav om større erstatning

LÆSERBREV Flere politikere har i indlæg slået til lyd for, at lodsejere til vindmølleparker i Blåhøj ikke har fået gennemført reelle forhandlinger, og dermed har der været mangel på ordentlighed.

I Karstoft Ådal har kommunen forsøgt at få etableret møller i de seneste 11 år uafbrudt. Derfor har beboerne også stor indsigt i, hvordan sådanne »forhandlinger« foregår.

Vi har været med til en hel del dialogmøder eller orienteringmøder, som er nogle af de betegnelser, som kommunen har brugt gennem tiden.

Og lad mig sige med det samme: det har ikke været kønt.

Der har aldrig været nogen egentlig dialog med hverken kommunen eller møllebyggeren – heller ikke på disse møder.

Stemningen fra kommunens side har været agressiv mod befolkningen. Det har været svært for os at gennemføre egentlige indlæg på møderne, idet kommunen kun ønsker korte bemærkninger.

Når vi ser tilbage på de 11 år med orienteringsmøderne m.v., må vi konstatere at der aldrig har været nogen reel dialog. Der har været afholdt de lovpligtige møder fra kommunens side, men de har altid været arrangerede på forhånd og på en sådan måde, at der aldrig har været mulighed for en dialog. Der har reelt kun været tale om enetale fra møllebygger og kommunen til beboerne.

Kommunen siger, at de lytter til befolkningen. Ja, det gør de fordi, det siger loven, at de skal. Men de hører ikke, hvad vi siger. Og èn ting er i hvert fald sikkert: kommunen gør præcis, hvad de på forhånd har bestemt – uden hensyntagen til hvad, borgene har sagt.

Vi må konstatere, at nok »lytter« kommunen, men de er ligeglade med, hvad de hører, for det vi siger, ønsker de ikke at bruge til noget som helst alligevel.

Vores oplevelser gennem 11 år med vindmølleprocesser er, at dialogmøder, som de har været praktiseret af kommunen gennem alle disse år, har været total spild af borgernes tid. Møderne har kommunen afholdt, fordi de ifølge loven skal holde tæt dialog med lodsejerne, der bor tæt omkring møllerne.

Resultatet efter alle disse år er, at der aldrig har været en reel dialog mellem kommunen og beboerne omkring møllerne. Så enkelt kan det siges.

Skal disse dialogmøder have den betydning, som loven foreskriver, skal politikerne ikke blot »lytte« til borgerne, men de skal også praktisere det, som de hører i en sådan omfang , at borgerne, der bor omkring møllerne bliver tilfredse.

Det er indtil nu aldrig sket.

Modstanden mod møllerne i Karstoft Ådal har i alle årene været massiv. Vi vil simpelthen ikke have møllerne. Og det ved kommunen, og det ved møllebyggeren

I karstoft Ådal er møllerne ikke velkomne, og modstanden er massiv.