Varmepumpe skal sikre billig varme i Bording

Energi Ikast Varme har besluttet at opføre et anlæg, der kan dække 80 procent af byens varmebehov

Udgivet:02. november 2018, 14.12

Læsetid:2 minutter

Isenvad har fået et solvarmeanlæg, som Energi-formand, Bjarne Andersen, her ses ved. Nu skal Bording have en stor varmepumpe. Foto: Henrik Ole Jensen

4 år siden

?BORDING Bording skal fortsat sikres konkurrence-dygtige priser på varmeforsyninge.

Det er en af baggrundende for, at Energi Ikast på et bestyrelsesmøde fornylig har besluttet at opføre en varmepumpe i Bording.

Det oplyser bestyrelsesformand Bjarne Andersen.

- Vi har igennem en årrække undersøgt forskellige alternative varmeforsyningsmuligheder i Bording. Såvel kedler som motorer er ved at være udtjente, samtidig bortfalder det såkaldte "grundbeløb" ved drift af gasmotorer fra årsskiftet 2019. Grundbeløbet har været medvirkende til en lav varmeproduktionspris i mange kraft-varmeområder landet over, også i Bording, fortæller formanden.

For at imødegå begge disse forhold og for at opnå en fremtidssikret CO2 besparende varmeløsning i overensstemmelse med grundtankerne i det nyligt vedtagne energiforlig, har man valg en el-/gasdrevet varmepumpeløsning valgt.

Kort fortalt er en varmepumpe et apparat, der giver varme ved at trække varmeenergi ud af luften og omsætte den til temperaturer, som kan anvendes i fjernvarmesystemet.

Billigere og grønnere varme

Med de faldende elvarmeafgifter i årene fremover, vil varmepumpen komme til at producere væsentlig billigere og mere grøn varme, end det kan gøres på den gamle kraftvarmecentral på Højgade.

- Det nye varmepumpeanlæg bruger stadigvæk naturgas, men i noget mindre omfang, da varmepumpen vil have en langt højere virkningsgrad end de gamle kedler og naturgasmotorer på Højgade. Når elprisen er gunstig i forhold til gasprisen vil anlægget også kunne drives af en elmotor, og med denne driftsform vil virknings-graden blive endnu højere end ved gasdrift, siger Bjarne Andersen.

Varmepumpeanlægget har en størrelse på omkring 4.000 kW og vil kunne dække cirka 80 procent af Bordings varmebehov på årsbasis. Resten af varmen produceres som hidtil på centralen på Højgade.

Det er besluttet at opføre den nye central på Fabriksvej i den vestlige ende af byen.

Tidsplanen siger, at projektet skal i drift inden fyringssæsonen 2019, altså om godt et år.

- Vi forventer at købe en grund af kommunen, som ligger for enden af Fabriksvej. På grunden skal placeres en maskinbygning, et antal lydisolerede blæsere, en 20 meter skorsten og en 1.000 kubikmeter akkumuleringstank. Den nye central skal forbindes med det øvrige ledningsnet i Bording gennem en 850 meter lang ledning.

Bjarne Andersen oplyser endvidere, at projektet skal i EU udbud, og at udbudsmaterialet er ved at blive udarbejdet. Der er allerede sendt en ansøgning om principiel byggetilladelse og en VVM anmeldelse til Ikast-Brande Kommune. Først i det nye år vil der blive indkaldt til et orienteringsmøde i Bording, hvor alle interesserede er velkomne til at få mere at vide og stille spørgsmål omkring projektet og dets udførelse.

Med investeringen i varmepumpen forventes det, at Energi Ikast Varme A/S også i fremtiden kan levere varme til konkurrencedygtige priser i Bording.