Vindmølle-regnskab: Siemens Gamesa i millard-underskud men med historisk høj ordreindgang og -beholdning

Vindmølle-koncernen Siemens Gamesas årsregnskab udviser underskud på tæt 7 milliarder kroner, tilbagegang i omsætningen på syv procent men også en historisk høj ordreindgang og -beholdning

11. november 2020, 17.00

Vindmøllekoncernen Siemens Gamesa i Brande oplevede omsætningstilbagegang i det afsluttede regnskabsår men samtidig rekordhøj ordreindgang og -beholdning. Foto: Flemming Hansen

BRANDE Siemens Gamesa i Brande offentliggjorde for nyligt sit årsregnskab for 2019/20, og den internationale vindmøllekoncern betegner selv regnskabsåret, der sluttede med udgangen af september, som ”et udfordrende år domineret af Covid-19 og hårde markedsforhold”.

Regnskabsåret bød ganske vist på en rekordstor ordreindgang på 14,7 milliarder euro (132 milliarder kroner), og Siemens Gamesa gik ud af september med en ordrebeholdning på 30,2 milliarder euro (225 milliarder kroner).

Ikke desto mindre faldt omsætningen sammenlignet med året før med syv procent til 9,5 milliarder euro (godt 70 milliarder kroner).

Resultatet afspejler den fortsatte afmatning på det indiske marked og omkostningsoverskridelser i forbindelse med projekter i Nordeuropa. Dertil skal lægges effekten af Covid-19, som Siemens Gamesa vurderer har betydet, at omsætningen blev reduceret med cirka 1 milliarder euro.

Bæredygtig vækst

For at imødegå disse udfordringer har virksomhedens nye ledelsesteam med den nyudnævnte administrerende direktør Andreas Nauen i spidsen præsenteret en ny forretningsplan for de kommende tre år. Formålet er dels at få vendt udviklingen i onshore-forretningen (landvindmøller), dels at opretholde en rentabel vækst i offshore- (havvindmøller) og serviceforretningen.

Andreas Nauen påpeger, at Siemens Gamesa med den store ordrebeholdning har et stærkt fundament for bæredygtig vækst, og at de igangsatte initiativer både vil forbedre indtjeningsevnen og styrke virksomhedens førerposition i en industri, der har en meget lys fremtid i kampen mod klimaændringer.

På trods af pandemiens indvirkning er overgangen til mindre forurenende energi nemlig fortsat på dagsordenen globalt, og der er voksende krav om, at genopretningen efter covid-19 understøttes af tiltag, der driver en »grøn økonomi«.

Derudover har et stigende antal lande og virksomheder forpligtet sig til at være CO2-neutrale inden 2050. Hvis dette mål skal nås på verdensplan, vil det ifølge Det Internationale Energiagentur kræve, at der årligt skal installeres vindmøller med en effekt på 280 GW i 2030 mod nu 60 GW.

Førende på havvind

Siemens Gamesa er førende i offshore-segmentet, og ordreindgangen blev i det netop afsluttede regnskabsår fordoblet til 4,1 GW. Dermed udgør ordrebeholdningen målt på effekt 6,7 GW plus 9,3 GW i betingede aftaler, ikke mindst takket være lanceringen af den nye, gearløse SG 14-222-mølle.

I løbet af regnskabsårets 4. kvartal blev der indgået købsaftaler på landvindmøller med en samlet effekt på 2,7 GW. Dermed nåede den samlede ordreindgang i onshore-delen op på 8,1 GW, et fald på 13,5 procent i forhold til året før. De store møller på over 4 MW stod for 45 procent af ordreindgangen, og den nye SG 5.X-platform stod alene for ordrer på over 1 GW.

Den hurtigst voksende afdeling var imidlertid serviceafdelingen godt hjulpet på vej af opkøbet af konkurrenten Senvion. Værdien af de indgåede servicekontrakter steg med 53 procent, og serviceafdelingen står nu for halvdelen af Siemens Gamesas samlede ordrebeholdning. Den gennemsnitlige kontraktvarighed er otte-ni år.

Allerede i det indeværende regnskabsår forventer Siemens Gamesa en omsætning mellem 10,2 og 11,2 milliarder euro (76-83,5 milliarder kroner), og virksomheden forventer at vokse hurtigere end markedet frem mod 2023.

I 2021 forventes en EBIT-margin før særlige poster (resultat af den primære drift) på mellem 3-5 procent stigende til mellem otte procent og ti procent i 2023.