I 2008 startede planerne - i 2024 er hele projektet gennemført

230 lejligheder i Ikast er allerede renoveret som led i Bomidtvests store helhedsplan i det østlige Ikast. Nu går selskabet i gang med at modernisere de sidste 138 boliger

Udgivet:25. marts 2022, 14.45

Læsetid:6 minutter

Boligselskabet Bomidtvest tager nu hul på den tredje og sidste etape i en omfattende helhedsplan for 368 lejligheder i det østlige Ikast. Den aktuelle etape omfatter fire blokke med i alt 138 boliger, og håndværkerne kaster sig over den første opgang i begyndelsen af juni. Her ses projektchef Jesper Danielsen (t.v.) og direktør Per Dyhr Jensen.Foto: Malene Tswai

Thomas Vang Nielsen
Journalist| tvn@herningfolkeblad.dk

1 år siden

BYFORNYELSE 1. juni går håndværkerne officielt i gang med at rive inventar ud af boligblokken på hjørnet af Islandsgade og Finlandsgade i Ikast.

Det bliver første synlige skridt til realiseringen af tredje og sidste etape i den omfattende byfornyelse, som boligselskabet Bomidtvest søsatte for 10 år siden.

- Fra motorvejen og ind ad Jyllandsgade er der sket en stor visuel forvandling, og nu laver vi den sidste del. Jeg synes i hvert fald selv, at der er blevet noget kønnere at køre denne vej ind i Ikast by, siger selskabets direktør Per Dyhr Jensen, da avisen møder ham ved opgangen til Islandsgade 2, som bliver den første, der skal gennem en stor renovering.

Ifølge BBR - det centrale boligregister er bygningen opført i 1957, så en renovering er et ganske naturligt skidt.

Begyndte som en vild vision

Ved direktørens side står projektchef Jesper Danielsen som oplyser, at den aktuelle etape omfatter i alt fire boligblokke ved Jyllandsgade, Finlandsgade og Islandsgade.

- Vi tager det blok for blok, og tidsplanen siger, at vi er færdige med det sidste om to år, fortæller Jesper Danielsen.

I juni 2024 kan man således afslutte en 12 år lang helhedsplan for Afdeling 630 Østbyen, der dog havde sin kreative start en del år tidligere.

- De første tanker om at skabe fornyelse i hele bydelen opstod omkring 2008, og dengang var der mange muligheder i spil. Blandt andet var der tanke om en byport og andre vilde idéer. Men så arbejdede vi videre og blev mere realistiske, og i 2012 var vi klar til at præsentere en samlet helhedsplan for byrådet, som godkendte den, fortæller Per Dyhr Jensen.

Almene boligafdelinger kan søge støtte til opretning, udbedring, forbedring, ombygning samt miljøforbedringer hos Landsbyggefonden.

A, B, C blev til C, B, A

Fonden er de almene beboeres kollektive opsparing, og det er reguleret ved lov, hvordan pengene må bruges.

- For at få økonomisk støtte fra landsbyggefonden var det et krav, at vi delte hele planen op i tre etaper, så det gjorde vi, siger Per Dyhr Jensen og smiler, da han allerede fornemmer næste spørgsmål.

De tre etaper blev navngivet A, B og C, men de blev iværksat i omvendt rækkefølge.

- Da vi skulle i gang, gav det bare mest mening at begynde med del C, og vi grinede selv lidt af det, men nu havde vi jo navngivet etaperne i papirerne, så det ville være mere forvirrende at bytte om på navnene, forklarer Per Dyhr Jensen.

Etape C med boligerne i Sønderparken 1-29, med dele af facaderne ud mod Norgesgade, stod færdig i 2016.

Etape B med boligerne i Sønderparken 2-38, med dele af facaderne ud mod Jyllandsgade, stod færdig i 2019.

Bliver som helt nye boliger

Etape A skulle efter planen være påbegyndt i 2020, men sådan gik det tydeligvis ikke.

- Område B begyndte godt, men desværre havde vi dengang en rådgiver, som lavede nogle større fejl, så det hele trak ud, og vi blev forsinkede, fortæller Per Dyhr Jensen.

Den sidste af de tre etaper er dog ikke helt, som den blev planlagt for 10 år siden.

- I 2012 var der stor efterspørgsel på tre-rumsboliger, så ved de andre etaper er mindre lejemål slået sammen til større enheder. Men i de seneste par år har vi oplevet en øget efterspørgsel på mindre lejemål, så i den sidste etape beholder vi lejlighedernes størrelser og form, men vi ændrer på indretningen, fortæller Jesper Danielsen.

Efter renoveringen vil de 138 boliger i Etape A således stadig bestå af 21 etværelses lejligheder, 66 toværelseslejligheder, 42 treværelses lejligheder og ni styk fireværelses lejligheder.

- Vi renoverer alt det, man kan se. Og lidt mere. Alle overflader får en omgang. Gulve, lofter, vægge. Der kommer ny vvs og sanitet. Elinstallationer renoveres, og alle boliger får eget udluftningssystem, og der kommer nye skabe, nyt inventar og nye køkkener, siger Jesper Danielsen og fortsætter:

- I dag er der fælles vaskerier i kælderen under hver opgang. Det ændrer vi, så alle boliger får plads til egen vaskemaskine og tørretumbler. Det er klart, at ikke alle ønsker at bruge den mulighed, så samtidig laver vi ét nyt og centralt vaskeri i enden af den ene blok.

Gnidningsfri genhusning

Det er naturligvis ikke optimalt at blive boende under så gennemgribende en renovering, så lejerne skal genhuses i seks-otte måneder.

De bliver involveret, tre-fire måneder før de skal flytte, og boligselskabet har løbende sikret sig, at der er relevante og midlertidige lejligheder til rådighed i nærområdet ved simpelthen ikke at genudleje dem, når de blev ledige.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe vores beboere, som har forskellige individuelle behov. Nogle klarer uden besvær en flytning selv, mens andre har brug for hjælp til alt fra at bære tingene til at få taget deres lamper ned, siger Per Dyhr Jensen, der roser de berørte beboere i alle tre etaper for stor tålmodighed og forståelse.

Beholder arkitektonisk stil

Udvendigt på de røde boligblokke ved Islandsgade og Finlandsgade kommer en ny klimaskærm, og kender man ikke dén tekniske fagterm, kan det oplyses, at en klimaskærm er en boligs værn mod vind og vejr. Altså mure, vinduer og tag.

- Vi efterisolerer udenpå den eksisterende mur, og derefter opføres en ny ydermur. Vi efterisolerer også i toppen af bygningerne og udskifter taget, siger Jesper Danielsen.

Til spørgsmålet om hvilken farve murværk, der bliver tale om lyder svaret:

- Det bliver røde sten som nu. Det nye tag bliver efter planen også i samme farve som nu. Faktisk ønsker vi at bibeholde bygningernes arkitektoniske udtryk.

Men et element bevares med sikkerhed ikke i sin oprindelige form: altanerne.

Det skyldes, at de er opført som en forlængelse af de betonplader, der danner gulve i lejlighederne.

- Det giver kuldebroer, hvor kulden breder sig fra altanen og ind i boligen gennem betonen. Det problem kan vi fjerne ved at skære altanerne ned og montere nye fast på ydermuren, forklarer Jesper Danielsen.

- Samlet set vil det blive langt bedre isolerede boliger med et behageligere indeklima og en lavere energiregning for beboerne, supplerer Per Dyhr Jensen.

Ny pris og mere hygge

Helhedsplanens sidste etape handler ikke kun om selve boligerne. Også arealerne mellem blokkene bliver forvandlet.

- Vi fjerner de gamle carporte, og skaber nye og forbedrede parkeringsmuligheder. Samtidig fjerner vi den ene af de to indkørsler, så der bliver mere ro og mere trafiksikkert, forklarer Jesper Danielsen.

- Vi gentænker de grønne områder. De gøres mere hyggelige med grillplads, legeplads og et orangeri. Nye træer og buske skal også skabe nogle rum, som folk kan mødes i. Samtidig kommer der stier, som binder området bedre sammen mellem blokkene, men også med resten af byen.

Også det samlede budget, som i 2012 blev vurderet til 317 millioner kroner, har fået en opdatering så det passer til nutiden.

- Vi har indeksreguleret i forhold til stigende priser i byggebranchen, så vi rammer op i 490 millioner kroner, når det hele er færdigt, siger Per Dyhr Jensen.