Overskud hos Thygesen Textile Group

ERHVERV Tekstilkoncernen med base i Ikast har præsenteret et nettoresultat på 7,6 mio. kr.

Udgivet:11. juli 2013, 15.06

Læsetid:3 minutter

Niels Laurits Thygesen, bestyrelsesformand for Thygesen Textile Group, glæder sig over det seneste regnskabsresultat

10 år siden

REGNSKAB Tekstilkoncernen Thygesen Textile Group, der har base i Ikast, kommer ud af sidste regnskabsår med et nettoresultat på 7,6 mio. kroner.

Det er således lykkedes tekstilkoncernen at fastholde den positive udvikling med den koncernstruktur, der faldt endelig på plads i sidste regnskabsår.

 

Omstruktureringen fandt primært sted i selskabet Thygesen Fabrics A/S, hvor produktionsaktiviteterne i moderselskabet er blevet dels videreført i et nyt selskab, Thygesen & Birk Fabrics, og dels overført til selskabets 100 procent-ejede selskab i Vietnam.

Datterselskaberne

Thygesen Fabrics A/S koncernen omfatter i dag nedennævnte datterselskaber, der beskæftiger sig med udvikling, produktion, salg og markedsføring af tekstilprodukter på international basis. Moderselskabet fungerer primært som holdingselskab.

Som et helt nyt selskab i koncernen etablerede man i regnskabsåret Christine Headwear, der har tilkøbt en aktivitet, der består af hovedbeklædning til kvinder, der lider af permanent eller midlertidigt hårtab. Selskabet har som forventet haft et mindre underskud i etableringsåret.

Datterselskabet EASE.DK a/s tilbyder færdigvarer sourcet fra Europa og Fjernøsten, som afsættes til danske og europæiske lavpriskæder og dagligvarekunder. Selskabet har haft en mindre omsætningsfremgang, men har på grund af hård priskonkurrence oplevet et fald i indtjeningen. Thygesen Fabrics' ejerandel udgør 50 procent.

Omsætningstilbagegang

T-Wear A/S tilbyder færdigvarer produceret i Østeuropa og Fjernøsten, som afsættes til danske og udenlandske mærkevarekunder, primært inden for team sport og profilbeklædning. Selskabet er blevet ramt af en markant omsætningstilbagegang, og årets resultat anses for meget utilfredsstillende.

Thygesen & Birk Fabrics A/S blev etableret i 2010 ved en sammenlægning af rundstrikaktiviteterne fra Thygesen Fabrics A/S og Birk Jersey of Denmark A/S. Selskabet har også i sit tredie driftsår præsteret et tilfredsstillende resultat. Thygesen Fabrics' ejerandeludgør 50 procent.

Thygesen Textile Vietnam Ltd., der er leverandør af strikkede metervarer, strømper og færdigvarer til primært vesteuropæiske kunder, herunder også selskaberne i koncernen, har i regnskabsåret oplevet en mindre nedgang i omsætning og resultat, men præsterer fortsat entilfredsstillende indtjening.

Tysk stigning

Via holdingselskaber ejer Thygesen Textile Group endvidere kapitalandele i selskabet Müller Textil GmbH.

Müller Textil GmbH, hvis hovedprodukt anvendes inden for automobilindustrien, har igen i år realiseret en væsentlig stigning i omsætning og indtjening. Der er i stor udstrækning tale om patenterede specialprodukter, der hovedsageligt anvendes i automobilindustrien, herunder til bilsæder, paneler samt til nicheprodukter som blandt andet airbags. Selskabet opførte i sidste regnskabsår en helt ny produktionsfacilitet i Slovakiet, og der er i indeværende år planer om en fortsat videreudbygning i både Slovakiet, Mexico og Kina.

- Vi glæder os over en fortsat positiv udvikling i koncernen, om end markedsvilkårene har været vanskelige for nogle af aktiviteterne. Ikke mindst er det meget tilfredsstillende, at det associerede selskab Müller Textil i Tyskland fortsat bidrager positivt til resultatet. Vi forventer en fortsat positiv udvikling inden for alle forretningsområder, siger bestyrelsesformand Niels Laurits Thygesen.