Voldsom debat om besparelser på ældre og handicappede

Uenighed mellem Fælleslisten og det øvrige byråd om, hvordan man sparer to millioner i 2018

Udgivet:27. juni 2017, 15.34

Læsetid:5 minutter

Simon Vanggaard (DF): Fælleslisten skubber ansvaret fra sig Foto: Steen Hebsgaard

Steen Hebsgaard
| hebs@ikastavis.dk

IKAST-BRANDE Skal man spare to millioner på den »smarte« måde - eller skal man skære to millioner med en »grønthøster« på det kommunale budget?

Skåret helt ind til benet var det reelt det, som en halv time lang og ophedet debat mandag aften i Ikast-Brande Byråd handlede om.

Og så ja - måske også lidt at en kommende valgkamp lurer om hjørnet og varmer politikerne op til lange indlæg og små finter til hinanden.

Det var også et punkt, hvor Fælleslisten var imod alle de andre - og ønskede at sende et signal til Brande. Eller man kunne sige, at de øvrige i byrådet i stedet ønskede at høste lavt hængende frugter og undgå at det går ud over »varme hænder«.

Forklaringen følger her.

Byrådet vedtog sidste år at spare to millioner kroner mere på ældre- og psykiatri/handicapområdet i 2018 - ud over de allerede vedtagne besparelser.

Spørgsmålet er bare - hvordan og hvor henne? Forklarede Birthe Sørensen (S), der i Frank H. Sørensens fravær agerede socialdemokraternes ordfører og faktisk udfyldte den rolle ganske effektivt.

Det, byrådet skulle behandle, og som er flertal vedtog, var en besparelse på psykiatri/handicap på 800.000 kroner - på botilbud for udviklingshæmmede. Og en besparelse på ældre på 1,2 millioner fordelt på følgende måde:

Reduktion af budget til plejeboliger.

Reduktion fra 70 til 60 minutters rengøring hver tredje uge for de borgere, der får bevilget mest rengøring.

Nedlæggelse af de to midlertidige aflastningspladser i Engparken, Brande, og Østervang, Klovborg. Fremover vil midlertidige pladser være samlet på Dybdalsparken/rehabiliteringscentret.

Ikke lette besparelser

- Det er ikke lette besparelser. Vi har lukket to midlertidige pladser. Ved at lukke de to sidste og lave midlertidige pladser for hele kommunen i Engesvang, berører vi de ældre mindst. Den besparelse er på 600.000 og vil ikke ramme de varme hænder. Og pladserne kan så omdannes til almindelige plejeboliger, som vi kan bruge, da vi er ved at oparbejde en venteliste, sagde Birthe Sørensen.

Simon Vanggaard (DF) fulgte trop:

- Det er ikke vores kop the at spare på ældre. Det vil gå ud over mennesker, men vi har ingen andre muligheder, og denne model er det mindst mulige indgreb.

- Det handler om mennesker - og det går ud over mennesker, sagde Brian Bøge (V), der mindede om, at midlertidige pladser jo er meget midlertidige, og at man ved at flytte én fra Engparken ikke flytter noget fra Brande. Som reglerne er, kan det ligeså godt være en borger fra Ikast eller Nørre Snede, som kommer på pladsen.

- Besparelsen på de 600.000 er lavthængende frugter, vi bør plukke - og som går mindst ud over varme hænder, sagde han.

Tove Videbæk og de konservative er heller ikke vilde med besparelsen.

- De reduktioner sker bl.a. i forbindelse med plejeboliger, praktisk hjælp, og at der nedlægges midlertidige boliger, som herefter vil blive samlet og placeret i forlængelse af rehabiliterings-afdelingen på Dybdals-parken. Vi er meget kede af alle disse reduktioner og især i, at der ikke længere vil findes en midlertidig bolig i Brande eller Klovborg. Men på den anden side, så kunne man faktisk alligevel ikke være sikker på, at det var Brande-borgere eller borgere fra Klovborg, der fik mulighed for at bruge den midlertidige bolig i Brande eller i Klovborg.

Tåbeligt at nedlægge

Og så kom modstanden. Hanne Pedersen fra Fælleslisten gjorde det klart:

- Vi vil ikke nedlægge de midlertidige pladser. Vi har brug for dem. Det er tåbeligt, når vi ved, at vi får brug for plejehjemspladser. Det er smartere at konvertere dem med det samme. Og vi vil ikke skære på rengøringen. Der rendes allerede for stærkt i øjeblikket.

Hanne Pedersen foreslog på listens vegne, at man fandt de to millioner over hele området - det man populært kalder grønthøstermetoden.

Preben Christensen supplerede ved at sige, at Fælleslisten ikke løber fra budgetforliget - men vil have besparelsen til at ramme bredt.

- Vi har én gang sagt ja til at skære to midlertidige pladser ned. Nu sker det igen. Men her siger vi nej.

Han anerkender, at pladsen i Brande ikke er en plads til Brandes men til kommunens borgere.

- Men signalværdien at man i nærområdet har en aflastningsplads er vigtig, når folk er pressede. Det er vores politik.

Hvorefter borgmester Carsten Kissmeyer (V) konstaterede: - Jamen så er signalet jo en løgn over for nærsamfundet. Man kan jo ikke være sikker på at komme ind der. Vi skal huske på, at det er midlertidige pladser - og man på den måde ikke rammer de varme hænder.

Birthe Sørensen kaldte Fælleslistens forslag for en grønthøster - og mente at Engparken og Østervang i Klovborg var bedre tjent med, at man der lavede plejeboliger.

Skubber ansvaret fra sig

Per Abildskov (V) - der var indkaldt som suppleant for Brian Sigtenbjerggaard - kunne tilføje til debatten, at man på rehabiliteringscentret i Engesvang er ved at oparbejde et stort know how inden for aflastning og har optimeret og uddannet personalet.

- Det handler om at »work smarter - not harder«, sagde han.

Simon Vanggaard (DF) gik i frontalt angreb på Fælleslistens holdning: - Det er nemt at skubbe ansvaret for en besparelse fra sig. Hvad er alternativet?

Det godtog Preben Christensen ikke: - Vi har et forslag. Skær det over én kam.

Suppleret af Hanne Pedersen: - Nok er nok på rengørings-området. Og vi VIL have aflastning på de to steder.

Men listen fik som sagt ikke opbakning ved afstemningen til slut.

Ib Lauritsen (V) var en af de sidste, der tog ordet: - Den positive historie i oplægget er, at vi kan spare 600.000 ved at flytte aflastningen til Engesvang - uden at det går ud over varme hænder. Skal vi finde dem efter Fælleslistens forslag - ville det ramme langt flere mennesker.

Hanne Pedersen (Fælleslisten): Nok er nok ?Privatfoto
Birthe Sørensen (S): - Er det bedre at spare ved en grønthøstermetode? Foto: Henrik Ole Jensen