Læserbrev: Kære politikere: Hvad vil I egentlig med foreningslivet?

3. november 2020, 14.00

Stævner med overnatninger - her Brande Cup - er vigtig indtjening for både lokale foreninger, detail- og restaurationsliv påpeger læserbrevsskribenter fra foreninger i både Bording og Brande. Foto: Flemming Hansen

LÆSERBREV Til næste sommer får Brande en helt ny skole, Artium. Et stort fremskridt på rigtig mange måder, men et kæmpe tilbageskridt på mindst et område: Fremover bliver det ikke praktisk muligt for foreningerne at gennemføre store overnatningsstævner i Brande, fordi antallet af overnatningsmuligheder bliver drastisk formindsket fra de nuværende mere end 40 klasselokaler til langt under 10, som til sammen maksimalt har plads til 124 personer (tallet er opgjort af Ikast-Brande Kommune).

Årsagen er, at man på Artium kun må anvende lokalerne i stueetagen til overnatning, fordi ”lokalerne på 1. og 2. sal ikke har redningsåbninger, udgange til det fri eller to uafhængige flugtveje. Såfremt klasselokaler på andre etager skal anvendes, kræves der brandmæssige adskillelser samt etablering af ekstra døre til flugtvejstrapper”, som det hedder i den sagsfremstilling, Kultur- og fritidsudvalget skulle behandle spørgsmålet på baggrund af 21. januar d.å.

Det kan være svært for menigmand m/k at forstå logikken i, at børn i dagtimerne gerne må opholde sig i de samme lokaler, som betragtes som uegnede til ophold/overnatning for voksne mennesker i aften- og nattetimerne – lokaler, redningsåbninger og flugtveje er jo præcis de samme, uanset tidspunkt på døgnet.

Udvalgets behandling af spørgsmålet mundede ud i, at den kommunale administration blev pålagt at afholde et møde med de berørte foreninger. Mødet blev – med et par måneders corona-forsinkelse – afholdt virtuelt før sommerferien.

Ingen realistisk løsning

Her blev det allerede udmeldte antal alternative overnatningsmuligheder (i teorien totalt set ca. 1500) på Dalgasskolen, i forskellige børnehaver og de omkringliggende skoler i Uhre, Blåhøj, Ejstrupholm og Nr. Snede, gennemgået endnu engang.

En fordeling af de overnattende på så mange forskellige lokationer er imidlertid ikke en realistisk løsning – det kommer til at medføre en hel masse ekstra logistik og transport og dermed besvær, tidsforbrug og ikke mindst omkostninger til kørsel (som næppe heller er helt CO2-neutral).

Brande IF har afholdt BIF-Cup hver sommer siden 1981. Bording KFUM har afholdt Midtjysk Julecup i næsten 50 år, de seneste mange år med kampe og overnatning i bl.a. Brande, Brande HK har afholdt Jack & Jones Cup i mere end 25 år, og Brande Old Boys har afholdt landsmesterskaber for oldboys og -girls i 10 år. Arrangementer med mange hundrede deltagere – BIF-Cup nogle gange med langt over 1000 – og arrangementerne er en væsentlig del af det økonomiske fundament for foreningernes drift, især ungdomsarbejdet for de to førstnævnte foreningers vedkommende.

Tabte indtjeninger

Kan disse eller andre lignende overnatningsstævner ikke gennemføres fremover, vil det ikke kun medføre tabt indtjening for de pågældende foreninger, som i forvejen er presset på grund af corona-situationen, det vil også betyde færre gæster i Brande og dermed færre indtægter for byens butikker og spisesteder.

Samtidig harmonerer det dårligt med Ikast-Brandes status som ”Bevæg dig for livet”-kommune, at man fortsætter med at forringe vilkår og muligheder for kommunens idrætsforeninger.

Eksempelvis har kommunens fodboldklubber i snart to år selv skullet flytte rundt på målene for at få slået græs på banerne, mens andre foreninger helt har fået inddraget græsslåningen.

Så kære politikere: Hvad vil I egentlig med foreningslivet i Ikast-Brande, når det kommer til stykket?

Læs også
Rede for talent og udvikling: Midtjysk forskningscenter klar