Ikast-Brande Kommune vil sikre et tobaksfrit idrætsliv for børn og unge

Det skal være slut med røg og tobak. Ikast-Brande er gået sammen med DGI og to lokale idrætscentre i projektet Tobaksfrit Idrætsliv

Udgivet:15. november 2022, 12.46

Læsetid:3 minutter

Ikast-Brande Kommune har indgået et samarbejde med DGI og de to største idrætshaller i henholdsvis Ikast og Brande om at sikre et tobaksfrit idrætsliv.Foto: Brian Rasmussen/ Fotografhuset

TOBAKSFRI Ikast-Brande Kommune igangsatte før sommerferien en indsats, som skal sikre, at børn og unge i Ikast-Brande Kommune kan dyrke idræt i tobaksfrie rammer.

Indsatsen sker i et partnerskab med DGI, og som første step på vejen mod tobaksfrit idrætsliv er der indgået samarbejder med to af kommunens store idrætsanlæg, henholdsvis Sportscenter Ikast samt Brande Hallerne, som begge bakker op om et røg- og snusfrit idrætsliv. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Som led i samarbejdet mellem kommunen, DGI og idrætsanlæg er der formuleret en målsætning om, at børn og unge ikke møder - og dermed ikke lærer at ryge eller bruge - nikotinposer (snus), når de dyrker idræt eller bevæger sig i forenings- og idrætslivet.

Vil undgå afsmittende effekt

Ikast-Brande Kommune har store forventninger til samarbejdet omkring den tobaksfri dagsorden og ser frem til at se resultaterne af indsatsen, fortæller formand for børne-, kultur- og fritidsudvalget, Anette Mosegaard.

- I Ikast-Brande Kommune vil vi gerne understøtte, at vores børn og unge får den bedste forudsætning for at indgå i sundhedsfremmende idrætsfællesskaber uden at skulle opleve synlig brug af snus eller røg på sidelinjen eller ude foran idrætshallen. På den måde undgår vi den afsmittende effekt, der til tider gør, at nogle starter en dårlig vane, siger hun - og tilføjer:

- Derfor har vi indgået et partnerskab med DGI, Røgfri Fremtid og Kræftens Bekæmpelse om at skabe en profil, hvor både børn og deres forældre kan være sikre på, at vi som kommune bakker op om og i fællesskab kan udvikle flere sunde idrætsfællesskaber uden røg og snus. Hvis vi skal nå i mål med indsatsen, indebærer det et tæt samarbejde med idrætslivet – anlæggene, foreningerne og ikke mindst medlemmerne. Derfor er vi også rigtig glade for, at både Sportscenter Ikast og Brande Hallerne har valgt at understøtte denne indsats.

Inddrager idrætslivet

Kommunen og DGI involverer derfor foreningerne og resten af idrætslivets aktører. Som del af samarbejdet er der holdt dialogmøder, hvor foreningerne har fået mulighed for at komme med input til forløbet frem mod et tobaksfrit idrætsliv. Indsatsen er blevet godt modtaget, og foreningerne ønsker at understøtte indsatsen, hvorfor der nu er iværksat en proces, hvor medlemmer og brugerne inddrages, så de også har mulighed for at komme med input.

- Vi vil gerne sikre et engagement og en involvering af medlemmer og brugere. Når vi inddrager medlemmerne, er det for at få deres input til at løfte opgaven for et tobaksfrit idrætsliv og dermed håbe på medejerskab, så vi opnår en kulturændring på sigt, siger projektleder i DGI, Maiken Balslev.

Både i Brande Hallerne og i Sportscenter Ikast har man netop afsluttet en spørgeskemaundersøgelse, hvor brugerne konkret bliver spurgt om, »De ønsker at deres idrætsanlæg skal være røg- og snusfrit«, og de kan komme med input til, hvordan det kan opnås.

Foreninger kan starte godt eksempel

Formanden for DGI Midtjylland, Lars Engeborg, glæder sig over, at alle parter i samarbejdet trækker i samme retning.

- I DGI Midtjylland mener vi, at et godt idrætsmiljø opstår, når foreninger, idrætsfaciliteter, kommune, foreningsmedlemmer og brugere arbejder sammen og trækker i samme retning, og det er Tobaksfrit Idrætsliv et godt eksempel på.

- Når foreninger bliver hørt, kan de være med til at forstærke budskabet ud mod deres medlemmer, så vi undgår, at vores unge mennesker stifter bekendtskab med tobak gennem idrætslivet. Tværtimod vil det være stærkt, hvis foreninger kan starte det gode eksempel og måske have en afsmittende effekt over i andre arenaer – vores børn og unge har fortjent et tobaksfrit foreningsliv, siger han.

Der pågår nu et arbejde med de konkrete input fra brugerne, hvor der i det fortsatte samarbejde skal findes frem til meningsfulde tiltag, der understøtter processen frem mod et røg- og snusfrit idrætsliv i henholdsvis Brande Hallerne og Ikast Sportscenter.