Aflyst i sidste øjeblik: Flere lokale kirker dropper julegudstjenester

Med kort varsel aflyser en række kirker i Ikast-Brande Kommune gudstjenester juleaftensdag og de kommende juledage

24. december 2020, 07.17

IKAST-BRANDE Sent lillejuleaften udgik en anbefaling, ikke fra Kejser Agustus, men fra Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne. Anbefalingen lyder på at aflyse alle gudstjenester frem til søndag 3. januar.

Opfodringen får nu en række kirker i Ikast-Brande Kommune til at aflyse sine traditionsrige jule gudstjenester under 24 timer før, de skulle afholdes. Ikast Kirke er en af de kirker, som med kort varsel har valgt at aflyse julegudstjenesterne.

- Det sker med beklagelse men i enighed med sognets præster, når omstændighederne nu er som de er, skriver Ikast Meninghedsråd på kirkens hjemmeside.

Brande Kirke aflyser på Remisen

I de forgangne uger har flere kirker arbejdet på at gennemføre gudstjenester under størst muligt hensyn til de gældende restriktioner og anbefalinger. Det fik blandt andet Brande Kirke til at flytte gudstjenester juleaftensdag til RemisenBrande. Også disse gudstjenester aflyses nu. På kirkens Facebook-side fremgår det onsdag aften, at alle julens gudstjenester i Brande, Uhre og Skærlund kirker er aflyst.

Gudstjenester er fortsat tilladt

De mange aflysninger skyldes ikke et påbud om at holde kirkerne lukket, men sker på baggrund af en fælles anbefaling fra Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne. I en fælles udtalelse anbefaler de, at man lokalt træffer beslutning om at aflyse gudstjenesterne. Det kan ske i enighed mellem meninghedsrådsformanden og den præst der har gudstjenesten.

I den fælles udtalelse gøres det dog klart, at man fortsat lokalt kan vælge at fastholde de planlagte gudstjenester.

Lokale gudstjenester på nettet

Ikast Kirke har som plaster på såret sørget for, at menigheden forsat kan høre den lokale præst prædike. Kirken har filmet en gudstjeneste og gjort den tilgængelig på kirkens hjemmeside. Det sammme agter flere andre kirker at gøre.