Hul igennem: Tilladelse til telemast

Udgivet:19. oktober 2022, 14.45

Læsetid:1 minut

Der er en ny telemast på vej til Bording-området.Foto: Privatfoto

5 måneder siden

BORDING Klima-, natur- og bæredygtighedsudvalget har givet tilladelse til opstilling af en telemast, der rager 48 meter i vejret.

Den vil blive rejst på adressen Vester Moselundvej nær Bording.

Ud over den 48 meter høje gittermast, vil der i første omgang også blive stillet et teknikskab op ved foden af masten, og der kan komme flere teknikskabe til.

Masten opstilles som led i en national strategi for at sikre god mobildækning i hele landet.

Placeringen af masten er valgt for at imødekomme denne strategi, og stedet er også valgt, idet der i forvejen er placeret to siloer lige i nærheden. De hver har en højde på godt 13 meter.

Masten placeres i et område, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt landskab med ådalsforløb og Bording Bakker.

Teknik og Miljø har vurderet, at masten ikke påvirker den nært beliggende skovs værdi som element i landskabet, da etableringen kun marginalt vil hindre det frie udsyn til skoven, og at masten ikke forventes at påvirke stedets værdi som levested for planter og dyr.

Ansøgningen om rejsningen af masten har været forelagt naboerne, men der er ikke indkommet bemærkninger.