Debat: Fælleslisten fortsat i arbejdstøjet

Udgivet:16. august 2019, 08.46

Læsetid:4 minutter

Lotte Stoltenborg

Af Henrik Kraglund og Lotte Stoltenborg Byrådsmedlemmer, Fælleslisten

3 år siden

Debat Det første halvandet år af den nuværende byrådsperiode er gået. Tiden er inde til en status og til at tjekke, om Fælleslistens retning synes at være den rette.

Det seneste halve år har været en broget forestilling for Brandes vedkommende.

Alle medarbejdere er midlertidigt (som det udtrykkes!) flyttet fra det gamle rådhus og ind i nye lokaliteter på Vestre Skole i Ikast. Tandplejen er midlertidigt flyttet til Nr. Snede med de transportmæssige gener, som mange forældre herved er påført. Børnehaven Åhaven nedlægges - i hvert fald indtil videre. Turistforeningen er endegyldigt nedlagt. Fælleslisten vil dog kæmpe for, at både Vores Ikast og Brande City får en repræsentant i Visit Herning samt for, at der findes et navn, som afspejler, at både Herning og Ikast-Brande indgår i turistforeningen.

Biblioteket er på vej til midlertidigt at flytte ind i beskedne lokaliteter med stærkt indskrænket åbningstid i forhold til det i dag gældende, hvor borgerne selv kan låse sig ind på biblioteket efter sædvanlig lukketid. Her vil Fælleslisten arbejde på en ekstra åbningstid i Brande til glæde for de mange brugere, som gerne kommer udenfor normal lukketid. Måske kan det lade sig gøre ved anvendelse af frivilliges indsats?

Men alt dette er mellemtrin - lige som i et eventyr, hvor man skal man gå så grueligt meget igennem, før det bliver godt. Fælleslisten har stemt for placeringen af den nye skole i Centerparken, fordi vi tror, at placeringen vil være med til at skabe en ny udvikling for Brande. Flytning af tandplejen og nedlæggelse af Åhaven stemte Fælleslisten imod. Ligeledes stemte Fælleslisten imod at jappe Engparken-byggeriet igennem uden at have fået tilstrækkeligt med tilbud fra lokale håndværkere, som det var tanken at tilgodese. Det endelige resultat blev, at mere end halvdelen af anlægssummen på godt og vel 10 mio. kr. IKKE landede hos lokale håndværkere, men altså uden for kommunen. Det var stik imod intentionerne.

Blåhøjs skæbne

Næst i rækken af bekymringer er nu en snarlig politisk beslutning om Blåhøjs skæbne.

Skolen er i spil, Kernehuset ligeså. Multihuset og Blåhøj hallen er nu også truet på eksistensen, kan vi læse i en udtalelse fra hallens ledelse. Her kommer politikerne ind i billedet. Politikerne skal træffe beslutninger, som tilgodeser borgerne ud fra en mere langsigtet helhedsbetragtning (holistisk vinkel) og ikke ud fra, hvad et regneark måtte fortælle, som det pragmatiske og økonomisk ansvarlige socialdemokrati vil det! Således formuleret af Kasper Pauli Pedersen. Så skidt med borgerne.

FL er klar i mælet. Vi vil ikke være med til at lukke Blåhøj. Det har en pris at lade skolen fortsætte, men det er Fælleslistens vurdering, at prisen vil blive langt højere, hvis skolen og Kernehuset lukkes. Det har en række fortræffelige læserbreve og bekymringsskrivelser gjort meget klart.

FL er nu trukket i arbejdstøjet til et travlt andet halvår. Der skal forhandles 2020-budget for kommunen - og det endda uden at kommunerne kender de endelige forudsætninger, som KL og Staten sædvanligvis har klarlagt inden Folketinget går på sommerferie, men som i år blev forstyrret af Folketingsvalget og den sene regeringsdannelse. Så der indgår mange usikkerhedsfaktorer.

I budgettet vil ganske sikkert indgå en række besparelser, men også ønsker til nye anlægsprojekter.

Fælleslisten placerer en sammenbygning af den nye skole og Brande Hallerne højt på ønskelisten. En videreudvikling af Brande Syd er også et stort ønske. En større støtte og opbakning til kommunens landsbyer ligeså. Og så har vi en lang række yderligere ønsker på listen.

FL vil dog gerne høre fra borgere eller borgergrupper, hvis der er ønsker, som vi skal bringe med til budgetforhandlingerne.

Vi har nu et års mere erfaring og har lært af sidste års budget og de mange alvorlige konsekvenser, som de voldsomme besparelser har fået. Vi føler, at vi til de kommende forhandlinger er klædt godt på, og vi har en god fornemmelse af, hvilken vej vi skal gå.

Vi håber, at Ikast-Brandes økonomi ikke hænger i laser, som tilfældet var sidste år og forventer, at byrådet igen i år vil kunne opnå enighed om kommunens budget.

Henrik Kragelund