Læserbrev: Hærvejsmotorvej skal helt til Paarup fra start

9. august 2021, 10.07

Bo Jensen, kandidat til regionsrådet for Det Konservative Folkeparti. Foto: Henrik Ole Jensen

LÆSERBREV Jeg har med stor interesse læst Regeringens og det meste af Folketingets netop fremlagte investeringsplan for nye trafikale tiltag for hele 113 milliarder til realisering frem mod 2030. Heraf de 61,2 milliarder til udbyggelse af vejnettet.

Et prisværdigt element er prioriteringen af motorvejsanlæg omkring Viborg, der jo er den største by i Danmark uden kontakt med det eksisterende motorvejsnet. Og derfor er det en god tanke at påbegynde anlæggelsen af Hærvejsmotorvejen fra Kolding Syd til Himmerland netop omkring Viborg. I første omgang fra Løvel 10 km nord for Viborg til Klode Mølle nordøst for Bording. En strækning på cirka 45 km.

Men lige præcis her er det, at kæden hopper af.

Når først proppen er taget af flasken, er det som bekendt med at holde sig til, og det er mit håb, at alle gode kræfter i Herning, Ikast og ikke mindst i Silkeborg og Viborg samler sig om at få overbevist folketingspolitikerne om, at den nye motorvejsstrækning selvfølgelig fra start skal have direkte forbindelse med Herning-motorvejen øst eller vest for Paarup. Ellers kommer vi til at stå med flaskehalse, som vi ser der nord og vest for Herning med uforståelige huller i ledningen. En forlængelse fra Klode Mølle til Paarup drejer sig kun om godt 5 kilometer, og det kan altså ikke være afgørende i så stort et milliardprojektet. Og bliver fejlen ikke rettet fra starten, siger erfaringen, at fejl af denne type tager minimum ti år at rette op.

Ud over almindelig sund fornuft og forøgelse af trafiksikkerheden vil »hængslet« samtidig kunne bidrage til lettelse af den store daglige pendlertrafik mellem Viborg og Silkeborg, hvor der er trafikkaos flere steder - specielt i Skægkær. Langt de fleste bilister vil i så fald med fordel kunne benytte motorvejen via Paarup. Den vil nok være ti km længere, men ti minutter hurtigere og samtidig meget mere trafiksikker.

Lad os håbe, at alle gode kræfter både til højre og venstre kan samles om dette, så vi ikke laver samme trafikale selvmål, som den gang Danmark blev tilplastret med motortrafikveje - blandt andet på Djursland.