Fakta om tandsundhed på Brandeklinikken

Udgivet:22. juni 2018, 07.44

Læsetid:1 minut

Tidl. overtandlæge Hanne Pehrson

Af Hanne Pehrson Tidl. overtandlæge

5 år siden

LÆSERBREV I 1972 blev der med lov om børnetandpleje samtidig indført systematisk indberetning af børns tandsundhed til Sundhedsstyrelsen - det såkaldte SCOR system. Der er lovpligtig indberetning for alle landets 5, 7, 12 og 15 årige.

Til oplysning for byrådsmedlem Henrik Kraglund og andre interesserede kan jeg informere om, at indberetningstallene for de enkelte kommuner ligger frit tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Desuden modtager kommunens Børne- og Undervisningsudvalg hvert år en redegørelse om den aktuelle tandsundhed - også for de enkelte klinikenheder. SCOR systemet er et unikt system, der har gjort det muligt at følge effekten af forebyggende tiltag - hvilket andre faggrupper indenfor det kommunale område ofte har misundt.

På Brandeklinikken i 2017 var henholdsvis 91,04% og 74,74% 12 og 15 årige skolebørn helt uden huller. De tilsvarende tal for landsgennemsnittet er 85,28% og 73,37%. Den opnåede tandsundhed er meget bedre end forventet, når man ser på de faktorer, forskningen har vist, betyder meget for at fastholde tandsundheden; nemlig en kommunes Fluorindhold i drikkevand, uddannelsesniveau, indkomst og etnicitet. Indholdet af Fluor i Brandeområdet ligger under det niveau, der giver en sundhedsfremmende effekt. Befolkningssammensætningen på sogneniveau kan ses i Region Midts Sundhedsprofil 2013 "Hvordan har du det ?"

Det fantastiske tandsundhedsresultat er skabt gennem et langt sejt træk af stabile og engagerede medarbejdere i tæt samarbejde med børn, unge og deres forældre.

Jeg håber derfor inderligt, det vil lykkes at finde en midlertidig løsning, der ikke spænder ben for det fortsatte enestående tandsundhedsarbejde.