LÆSERBREV: I har aktiveret bomben

Udgivet:06. oktober 2022, 11.45

Læsetid:3 minutter

Søren Madsen. Foto: Privatfoto

Af Søren Madsen. Stenhøj 16 Ikast, formand for skolebestyrelsen Ikast Østre Skole, sendt på vegne af hele bestyrelsen

12 måneder siden

LÆSEBREV Kære byrådspolitiker.

Vi er fuldt ud bevidste om, at det er en nærmest umulig opgave, I har forsøgt at løse. Men nu har I aktiveret bomben, og derfor er vi som skolebestyrelse på Ikast Østre Skole meget optaget af de besparelser, I har præsenteret.

Spoler man tiden tilbage ses en reduktion i antallet af ansatte på skoleområdet samtidig med, at der er sket en forøgelse i antallet af elever. Dette betyder, at der er færre hænder til at løse opgaverne på skoleområdet.

På Østre skole er der derudover mange elever, der har brug for en specialiseret indsats for eksempel i skolens basetilbud. Skolen får den samme tildeling per elev, uanset om eleven går i et base- eller almentilbud.

Det er derfor en økonomisk udfordring, at der i basetilbuddet er færre elever i en klasse end i en almenklasse. I en baseklasse er det oftest sådan, at skolen har brug for ekstra personale i flere lektioner for at kunne lave et godt og sundt skoletilbud. Af denne grund oplever skolen en fordobling eller tredobling i udgifter til opretholdelsen af disse klasser og dermed en øgning af lønudgiften.

Jævnfør kommunens politik om, at børn skal gå i skole i deres nærmiljø, ved vi, at der på Østre skole arbejdes hårdt for at skabe gode skoletilbud og lige deltagelsesmuligheder for alle skoledistriktets børn.

Når kommunens vision er, at skolerne ikke længere skal sende elever med specialbehov til specialskoler, men skal lave det gode tilbud på distriktsskolen, resulterer det i en øgning af baseelever.

Det giver god mening, at lave et godt skoletilbud for alle elever i nærmiljøet - ressourcerne skal bare svare til opgaven! Og det gør de ikke lige nu og kommer slet ikke til det med de varslede besparelser!

Et øget pres på eleverne, personalet og ledelsen, vil automatisk udløse en række følgevirkninger - sygemeldinger og fravær blandt personalet - et unødigt pres på vores elever, der ubetinget kommer til at opleve forringelser af deres skole og SFO.

Med denne bombe af besparelser, er vi bange for:

- at initiativer ikke vokser, overhovedet!

- at børnenes stemme ikke bliver hørt!

- at skolen ikke længere kan give den nødvendige hestesko.

Vi ved, at for at behandle alle ens, skal vi behandle alle forskelligt!

Bestyrelsen på Østre Skole har valgt at sende dette illustrative høringssvar til byrådet. Foto: Privat

På budgettet sidste år og i år er der fra staten tildelt lærermillioner med henblik på at få normeringerne op. Desværre falder disse bare i et sort hul, når vi samtidig bliver ramt af besparelser. Der gives med den ene hånd og tages med den anden!

Som vi i vores tidligere høringssvar har gjort opmærksom på, så henviser 1000 PPR-psykologer til, at der skal gøres noget nu!

Kigger man på kommunens Ungeprofilundersøgelse 2021, så ser vi en problemstilling blandt vores unge, som kræver opmærksomhed! Kommunens unge fortæller, at de mistrives - dette i højere grad end unge i andre kommuner i regionen. Specielt når man spørger til, hvordan de unge har det for tiden eller i forhold til selvskade, så fraviger kommunens unge negativt fra det generelle billede regionalt og nationalt. Dette bekymrer os som skolebestyrelse!

Skal vi som bestyrelse være med til at støtte op om kommunens børne- og ungepolitik, så kræver det, at skolen har ressourcer nok!

Vi er bange for, at de penge, I vil spare ét sted, vil blive brugt et andet sted.

Som skolebestyrelse beder vi jer genoverveje besparelsen for vores børns skyld!

Træd varsomt, thi her bliver mennesker til!