BioMar kom tørskoet i land

Fiskefoder-producenten BioMar kom trods corona-pandemien nogenlunde helskindet igennem 2020, som bød på vækst i omsætningen og faldende overskud

19. marts 2021, 12.01

BRANDE - Trods de usædvanlige forhold er det i al væsentlighed lykkedes BioMar at opretholde en normal drift gennem 2020. Den negative effekt på BioMars samlede afsætning har således indtil nu været beskeden, selvom nogle markeder har været mere udfordret end andre, oplyser virksomheden i forbindelse med præsentationen af årsregnskabet.

For året som helhed oplevede BioMar en vækst i de afsatte mængder på 92.000 ton (7,4 procent) til 1.342.000 ton fiskefoder, mens omsætningen »kun« voksede med 4,2 procent til 11,65 milliarder kroner.

En del af forklaringen er ifølge BioMar en ugunstig udvikling i valutakurserne, som ifølge selskabets beregninger har barberet mere end 400 millioner kroner af omsætningen.

I årets sidste kvartal oplevede BioMar et marginalt fald i omsætningen, hvilket især kan henføres til vanskelige markedsforhold i Latinamerika. Til gengæld har der både i kvartalet og for året som helhed været fremgang i laksedivisionen. Derudover fordeler BioMars aktiviteter sig på yderligere to divisioner, EMEA-divisionen, som omfatter Europa og Tyrkiet, samt den nyetablerede Asia-division.

Chilensk smertensbarn

Årets indtjening før finansielle poster, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) er vokset marginalt fra 966 millioner kroner til 972 millioner, mens resultatet før skat er faldet med godt 20 procent til 534 millioner kroner.

Tilbagegangen skyldes ikke mindst dårligere resultater i associerede virksomheder, i særdeleshed den chilenske foderproducent Salmones Austral, som er gået fra et EBITDA på 418 millioner kroner i 2019 til et minus på 112 millioner kroner i 2020, hvor virksomheden mistede næsten en tredjedel af sin omsætning. BioMar ejer 22,9 procent af den chilenske virksomhed.

I løbet af 4. kvartal blev en ekstra produktionslinje på BioMars fabrik i Ecuador taget i brug. Der er investeret ca. 50 millioner kroner i udvidelsen, som skal øge produktionskapaciteten med ca. 40.000 ton foder årligt. Også i Australien og Kina er det i løbet af 2020 lykkedes at starte produktionen op som planlagt, selvom det ikke har været muligt for BioMars danske ansatte at rejse ud og bistå i opstartsfasen som normalt.

Forventningerne til 2021 går da også på yderligere vækst i både afsætning og omsætning. I år budgetteres der med en omsætning i størrelsesordenen 12 milliarder kroner og et EBITDA i intervallet 950 – 1020 millioner kroner, hvilket er på niveau med eller en smule bedre end de to seneste år.

Antallet af ansatte steg i årets løb med knap 100 til 1.377.

BioMar er det største datterselskab i det børsnoterede selskab Schouw & Co. A/S og står fortsat for mere end halvdelen af konglomeratets omsætning.

Aktiemarkedet tog godt imod årsregnskabet fra Schouw & Co., som udviste en fremgang i både omsætning og overskud før skat. Mandag lukkede aktien således i kurs 662, det hidtil højeste niveau i 2021 og en stigning i aktiekursen.