Politikere vil flytte aldersgrænse: Vuggestuebørn skal senere i børnehave

Alderen for børns skifte fra vuggestue og dagpleje til børnehave skal hæves fra 2,9 år til 3 år, mener et enigt børne- og undervisningsudvalg. Men byrådet skal finde penge til at dække ekstraregningen

23. april 2021, 13.57

Hvis Ikast-Brande Kommunes byråd i sin kommende budgetlægning for 2022 finder mindst 5,1 millioner kroner ekstra i årlige udgifter til dagpleje og vuggestuer, vil det være muligt at hæve aldersgrænsen for børns overgang til børnehave fra de nuværende to år og ni måneder til tre år - med sandsynlig igangsættelse fra januar 2022. Foto: Privatfoto

IKAST-BRANDE Børn i Ikast-Brande Kommune begynder i børnehave i en alder af to år og ni måneder.

Sådan har det været siden kommunesammenlægningen i 2007, men nu lægges der op til en ændring.

- Vi er et enigt børne- og undervisningsudvalg, som peger på en løsningsmodel, der vil hæve alderen til tre år, som det er praksis i nogle andre kommuner, fortæller udvalgsformand Simon Vanggaard (DF).

Sagen har været til behandling som et led i at opfylde Folketingets lovbundne krav om minimumsnormeringer fra 2024.

Godt for børns udvikling

Normeringen handler om, hvor mange børn, der må være pr. voksen.

I finanslovsaftalen står, at det skal være pædagogiske hensyn, der styrer tidspunktet for oprykning til børnehave. Samt at normeringen skal følge barnets alder, så kommunerne prioriterer en bedre normering, hvis børnene rykkes op, før de er fyldt tre år.

Politikerne i børne- og undervisningsudvalget har bred opbakning til at ændre på aldersgrænsen fra både den samlede ledergruppe på dagtilbudsområdet i Ikast-Brande Kommune og fra flere forældrebestyrelser, som understreger, at der sker rigtig meget med et barns udvikling fra det er 2,9 år til 3 år.

Set i et børneperspektiv vil tre måneder ekstra i dagpleje eller vuggestue med mere voksenopmærksomhed til det enkelte barn være en fordel for børnenes læring og udvikling.

Barn-voksen-interaktionen beskrives i flere forskningsundersøgelser som det mest afgørende parameter, når der skal arbejdes med kvalitet i dagtilbud.

Koster det dobbelte

Men det er ikke gratis at flytte på aldersgrænserne.

Der regnes i gennemsnit med 442 børn på en årgang, og en plads i vuggestue eller dagpleje er cirka dobbelt så dyr som en plads i børnehave.

For at gøre det muligt, at børnene kan blive tre måneder ekstra i dagpleje, privat pasning eller vuggestue, skal kapaciteten øges med cirka 110 pladser.

Det vil koste omkring 10 millioner kroner mere om året, men næsten halvdelen af beløbet dækkes af den besparelse, som kommer fra at lade børnene begynde i børnehave tre måneder senere.

Samlet set ender den nye løsning med en ekstraregning på 5,1 millioner kroner om året.

Bolden ligger hos byrådet

Samtidig kan endnu en ekstraregning vente i horisonten, da børnehaver uden vuggestueafdeling mister tre måneders tildeling pr. barn i budgetterne, medmindre børnehavernes nuværende personalenormering fastholdes som et led i at komme tættere på minimumsnormeringerne, som skal være indfaset senest fra 2024.

Det kan betyde en ekstraudgift på 1,5 million kroner om året.

- Vores beslutning i udvalget bringer Ikast-Brande Kommune tættere på at nå lovkravet om minimumsnormeringer i 2024. Men der følger ikke penge med fra staten, og de millioner af kroner, som det vil koste ekstra om året er penge, som vi ikke har i børne- og undervisningsudvalgets budgetter, siger Simon Vanggaard og fortsætter:

- Derfor må vi sende sagen til byrådets forhandlinger om budget 2022, med en klar opfordring om at sige ja til at finde pengene som en ekstra bevilling, og med en anbefaling om, at den nye aldersgrænse kan træde i kraft 1. januar 2022.