Foreninger i Nr. Snede, Ejstrupholm og Klovborg rykker sammen for at støtte børn og unge

Med et diakoniprojekt som udgangspunkt yder lokale ildsjæle en kæmpestor frivillig indsats for børn og unge, der har brug for støtte

29. december 2018, 06.46

Susanne Pedersen er medlem af menighedsrådet i Nr. Snede og initiativtager til at samle de foreninger, der har med børn og unge at gøre. ?Fotp: Privat

Foreninger I juni 2017 blev alle de foreninger i Nr. Snede og Klovborg, som arbejder med børn og unge, inviteret til et fælles møde. Initiativet kom fra Susanne Pedersen, der er medlem af Menighedsrådet i Nr. Snede, og som desuden er med i Diakoniprojektet. Dette projekt startede for ca. 2 år siden, og er et samarbejde mellem Ikast-Brande Kommune og kirkerne i Kommunen. Projektet, der kører som et forsøg i foreløbig 4 år, har som formål at støtte børn, unge, familier, som er ramt af sorg, skilsmisser, misbrug, manglende fællesskaber m.v. Til projektet er der ansat en præst på halv tid, Birthe Møberg, og arbejdet foregår i et tæt samspil med kommunens Familieteam.

Lokalområdet rykker sammen

Det var dette projekt, der fik Susanne Pedersen til at tænke, at det for det første var relevant, at foreningerne i området blev orienteret om diakoniprojektet, og for det andet burde det koordineres med det frivillige arbejde, som i forvejen finder sted i området. Foreninger fra Klovborg og Nr. Snede-området blev inviteret, og der var stor opbakning, Efter mødet var der enighed om, at det skulle være en fast årlig tradition.

Fra i år er det hele "gamle" Nr. Snede Kommune, som deltager, da foreningerne fra Ejstrupholm nu også er inviteret med. Mødet i år havde deltagelse af en lang række foreninger. Spejderne, Røde Kors, Home Start, Familie netværk i Nr. Snede, Åben familie Cafe, børneklub, teenklub, besøgstjeneste, områdets præster med flere.

Indholdet i samarbejdet

Samarbejdet på tværs af foreningerne giver flere fordele for hele den frivillige indsats i Nr. Snede, Klovborg og Ejstrupholm-området og dermed for de børn og unge, der har brug for støtte, fortæller Susanne Petersen. Det er blevet synligt for foreningerne, hvad der foregår i den enkelte forening, og dermed bliver man inspireret af hinanden. Man kan koordinere indsatserne i stedet for at arbejde parallelt. Der er muligheder for at trække på hinandens ressourcer, og det er nemmere at kaste sig over store projekter, når man er flere.

Susanne Pedersen fortæller, at hun var overrasket over, hvor meget der reelt er i gang i området. Der er rigtig mange ildsjæle, der yder en kæmpestor frivillig indsats for børn, der har brug for støtte.

Man kunne argumentere med, at det må være det offentliges opgave at tage sig af børn og unge, som har vanskeligheder. Efter Susanne Pedersens opfattelse er det ideelt, at både frivillige, kirken og det offentlige arbejder sammen. Hver især kan noget. Det offentlige har den professionelle tilgang, hvorimod kirkerne og de frivillige kan være med til at skabe netværk og fællesskaber.