Nyt forløb skal bringe flere i arbejde

Ikast-Brande Kommune målretter indsatsen for at flere til at tage et job og blive en del af arbejdsmarkedet. Det skal et nyt projekt under navnet Jobsporet hjælpe med

Udgivet:13. september 2021, 14.29

Læsetid:2 minutter

Ikast-Brande Kommune målretter indsatsen for at flere til at tage et job og blive en del af arbejdsmarkedet. Foto: Flemming Hansen

Mikkel Korsgaard Christensen
Egnsredaktør| mkc@herningfolkeblad.dk

1 år siden

ARBEJDSMARKED Mange virksomheder i Danmark har svært ved at skaffe arbejdskraft, og ifølge prognoserne bliver det endnu sværere i fremtiden. En del af løsningen på denne store udfordring er at få flere ledige i job. Sådan lyder det fra Birthe Sørensen, formand for arbejdsmarkedsudvalget i Ikast-Brande Kommune.

For at sikre arbejdskraft til virksomhederne samt skabe vækst og nedbringe arbejdsløsheden søsætter Jobcenter Ikast-Brande nu Jobsporet, som er et projekt, der har til formål at udvikle personer fra kanten af arbejdsmarkedet til at blive attraktiv arbejdskraft for virksomheder.

- Denne gruppe omfatter både langtidsledige og borgere med stor arbejdsmarkedserfaring, men som har mistet fodfæstet på arbejdsmarkedet på grund af eksempelvis et sygdomsforløb.

Jobsporet er enkel i sin opbygning. Projektdeltagerne begynder i en træningsvirksomhed i en til seks måneder, hvor de vil få en faglig oplæring, siger Birthe Sørensen og tilføjer:

- Herudover vil de få støtte fra en personlig jobformidler fra Jobcentret og en mentor på virksomheden til at minimere både de jobrettede og de personlige barrierer, der hidtil har gjort det svært for dem at få tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Birthe Sørensen.

Gode muligheder for ansættelse

Foreløbigt er der lavet aftaler med 12 virksomheder om at fungere som såkaldte træningsvirksomheder inden for landbrug, hotel- og restauration, lager og detailbutikker. Disse brancher er valgt, fordi der er gode muligheder for ansættelser i både i fuldtid- og deltidsjobs.

- Jobcentret er desuden i gang med at etablere et netværk af virksomheder indenfor de fire brancher, som ofte har brug at ansætte medarbejdere. Projektdeltagerne skal nemlig kunne tilbydes ansættelse i en netværksvirksomhed, så snart de i træningsforløbet har erhvervet sig de nødvendige kompetencer. Ofte vil ansættelserne i begyndelsen være på få timer, men de skal gerne på sigt udvikle sig til flere timer, så projektdeltagerne bliver selvforsørgende og en god arbejdskraft i virksomhederne, lyder det.

Jobsporet er støttet økonomisk af EU´s Socialfond samt af Erhvervsstyrelsen, og det er planen, at 100 borgere skal tilbydes forløb i Jobsporet inden udgangen af 2022. De første 25 borgere har været til informationsmøde om projektet, hvor de blandt andet mødte repræsentanter fra træningsvirksomhederne.

Arbejdsmarkedsudvalget vil det næste halve år tage på en række virksomhedsbesøg hos virksomheder, der er med i Jobsporet.