Læserbrev: MitID og den ældre generation

Udgivet:10. maj 2022, 15.23

Læsetid:1 minut

Af Evald Krarup. Akacieparken 41A Ikast

LÆSERBREV Ved overgang fra NemID til MitID er en del brugere, dem som skal opdatere deres oplysninger ved scanning af pas, udelukket fra selv at opgradere, hvis ikke de er i besiddelse af en nyere smartphone og et gyldigt pas. De henvises til Borgerservice, hvor der for det første er lang ventetid med det til følge, at man eventuelt skal bede banken om at forlænge fristen for, hvornår Mit-ID skal være oprettet. Møder man op på Borgerservice efter fristens udløb, starter man forfra igen.

Endvidere er chancen for at dumpe til prøven i Borgerservice stor for ældre mennesker, da der stilles spørgsmål om konkrete datoer med mere for at sikre, at borgeren er »ved sine fulde fem.«

Jeg har kendskab til flere ældre personer, som både har fået frataget deres NemID og dumpet til prøven med besked om at gå hjem og tænke sig om og komme igen om en måned til ny prøve eller helt må opgive af få MitID - det ryster i den grad den lovlydige ældre borger.

Har man et gyldig pas, er der håb forude. Man kan eventuelt søge hjælp af en ven eller bekendt, der har en smartphone med NemID nøgleapp, som man kan anvende til scanning af passet.

Rutinen er: Åben nøgleappen, tryk på tandhjulet i øverste venstre hjørne, tryk »afmeld nøgleapp«.

Nu kan man aktivere en anden bruger med vedkommendes NemID, og efter en times ventetid er appen klar til brug for den nødlidende borger, og vedkommendes pas kan scannes. Herefter kan den pågældende registrere sig på MitID med kodeviser.

Efter endt operation afmeldes den midlertidige bruger, og ejeren af den udlånte app aktiverer sig selv igen, og alt er som før. Det bemærkes: Ideen er ikke hjemmelavet - har den fra NemID-support.

God fornøjelse.