Læserbrev: Bekymrende stigning i andel unge uden job eller uddannelse

7. august 2021, 18.33

Dina Raabjerg. Foto: Privatfoto

LÆSEBREV Andelen af unge, der går ud af folkeskolen uden job eller uddannelse, er steget. Og det er bekymrende.

Fra 2016-19 var der ifølge Danmarks statistik 53 procent flere ledige i aldersgruppen 16-18 år i Ikast-Brande kommune. Faktisk havde vi hele 98 unge i 2019 under 19 år, som på den måde er i risiko for at få et liv udenfor arbejdsmarkedet. Det er det højeste antal siden 2009.

Stigningen er gået alt for hurtigt, og det tyder på, at vi har slækket på den ellers store indsats, der er gjort gennem mange år for at ruste de unge fagligt og socialt til uddannelse og arbejde.

Vi har som kommune et ansvar for at sikre, at vores unge bliver godt rustet både fagligt og socialt til voksenlivet. Og vi har en pligt til at forebygge, at de havner i et liv på kanten af arbejdsmarkedet, med de begrænsninger det giver den enkelte og dennes familie et helt liv.

Derfor bør der sættes ind med en tidlig og aktiv vejledning af de unge, der på bedste måde forbereder dem til uddannelse. Herunder bør den enkelte unges ønsker og muligheder løbende drøftes mellem skole, forældre og den unge i overbygningen, så de kan hjælpes trygt videre fra folkeskolen.

Med hjemmeundervisning under Corona-nedlukningerne kan man frygte, at tallet vil stige endnu mere i 2021 og 2022. Det får vi dog først viden om senere. Men alene frygten kalder på opmærksomhed på området og en sikring af, at der er kontakt til alle de unge, der er på vej ud af Folkeskolen.