Ældrerådet har fortsat fokus på seniorboliger og fællesskaber

På årets første møde i Ældrerådet fortsatte arbejdet med at afdække og finde muligheder for nye boformer for seniorer

Udgivet:28. januar 2023, 07.00

Læsetid:2 minutter

Formanden for Ældrerådet i Ikast-Brande, Birgit Worm er klar til at fortsatte arbejdet med seniorboliger og nye fællesskaber. Et arbejde, som rådet satte gang i i sidste halvdel af 2022. Foto: Privatfoto

1 måned siden

IKAST-BRANDE Ældrerådet i Ikast-Brande har i de seneste måneder af 2022 arbejdet med at afdække om der lokalt er behov for at kigge på nye boformer for seniorer.

Det arbejde var også på dagsordenen på Ældrerådets første møde i 2023.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Det begynder at haste med afklaring af, om der er interesse for seniorbofællesskaber. Det er en planlægning ind i fremtiden, som kan være med til at skabe uafhængighed af det offentlige til langt op i årene, siger formanden Birgit Worm.

Sundheds-og ældreudvalget har flere gange haft emnet på dagsordenen i 2022, og det er beslutningen herfra, Ældrerådet tager udgangspunkt i.

- Der har i flere år været fokus på seniorbofællesskabers mulige positive betydning på landsplan og i forskellige analyser. Covid-19 fik sat en stopper for flere initiativer her i kommunen, men i juni 2021 lykkedes det os at sætte fokus på seniorboliger- og seniorbofællesskaber, som en mulighed, siger den lokale ældrerådsformand.

Ældrerådet debatterede også det igangværende projekt Erantis, hvor selvstyrende teams har stor indflydelse på deres dagligdag.

Kommunen er opdelt i otte geografiske områder, så forudsætningerne for tættere kendskab til hinandens mellem borgere og medarbejdere er til stede, hvis ikke rekrutteringen/manglen på medarbejdere er en hindring.

- Der er cirka 25 procent af medarbejderne, der er ufaglærte. Vi skal værdsætte deres indsats højt både som kollegaer og borgere. Vi har brug for alle kræfter, så de skal fortsat have lyst til at arbejde indenfor faget, siger Birgit Worm, som opfordrer til, at der kan gives positiv særbehandling for at øge arbejdsglæden og skubbe nogen i gang med en uddannelse indenfor området.

Bekymring

Ælderådsformanden gør i øvrigt opmærksom på, at man som almindelig borger helt anonymt kan henvende sig til sundhedsfremme og forebyggelse, hvis man oplever, at en medborger har svært ved at klare hverdagen og/eller begynder at opføre sig anderledes.

- Det kan være, at vedkommende er begyndt at gøre andre ting end sædvanligt. Måske er de ikke klædt på til årstiden, eller også gør de nogle ulogiske ting. Hvis man har denne type bekymringer for en medborger og er i tvivl om, hvad man skal gøre, kan der rettes anonym henvendelse til kommunens medarbejdere for forebyggende hjemmebesøg på Frisenborgparken, siger Birgit Worm.

- Borgeren vil blive kontaktet på en relevant måde, og der vil blive taget hånd om borgeren, om det skulle være nødvendigt, tilføjer formanden.