Læserbrev: »Til de udenlandske kriminelle i Danmark«

28. april 2021, 10.30

Foto: Tom Laursen

LÆSERBREV Når jeg hører om Kærshovedgård senest omtalt i TV2 og artikler i BT, ser jeg for mig en plakat, hvor der som overskrift står »Til de udenlandske kriminelle i Danmark: Såfremt det lykkedes politiet at få jer dømt for en kriminel handling og samtidig udvisning af Danmark, tilbyder staten gratis ophold og forplejning i landlige omgivelser. Der er ganske vist meldepligt og en forventning om overnatning på stedet - men det ser man stort på. Myndighederne kan ikke stille noget op i forbindelse med overtrædelse af disse bestemmelser. Der er mulighed for at bryde igennem hegnet omkring institutionen og dermed få mulighed for at begå yderligere kriminalitet i omegnen. Hvis man bliver opdaget og dømt for ulovlige handlinger, kan det i værste fald betyde et kortere fængselsophold, som foregår under rimelig betingelser. Såfremt man bliver anbragt på Kærshovedgård og nægter at tage tilbage til sit hjemland, er vejen banet for et langt liv som kriminel i Danmark på ubestemt tid«.

Selvfølgelig kan ovennævnte ikke passe til virkeligheden - Eller kan det?

Eller har jeg en for livlig fantasi!