Miljøstyrelsen bestemmer

Boligprojekt i beskyttelseslinje

Udgivet:04. februar 2019, 07.43

Læsetid:1 minut

Som det fremgår af kortet her, er det en meget lille del af projektområdet, der ligger udenfor åbeskyttelseslinjen til Brande Å. ?Skitse: Ikast-Brande Kommune

Flemming Thulstrup
Journalist| flt@ikastavis.dk

boligprojekt Det er helt op til Miljøstyrelsen at afgøre, om et boligprojekt på adressen Stampen 10 kan blive ført ud i virkeligheden.

Der er tale om et samlet areal på 10.000 kvadratmeter, som en projektmager ønsker ændret fra rekreativt område til boligområde. Der vil være mulighed for opførelse af omkring 25 boliger.

Beliggenheden skaber dog problemer, idet langt størstedelen af området ligger på den forkerte side af åbeskyttelseslinjen.

Det betyder, at Miljøstyrelsen skal give dispensation, inden man kan komme videre med sagen.

Hvis der opnås dispensation fra beskyttelseslinjen ved Brande Å, skal der herefter udarbejdes en ny lokalplan, der ændrer områdets status.