Lokalhistorisk arkiv har tømt kælder-musum

24. maj 2021, 03.39

Hovedindgangen til Kærshovedgård 2021. Foto: Privatfoto

KÆRSHOVEDGÅRD Historien om Kærshovedgård har taget mange drejninger i de sidste 100 år.

Lokalhistorisk Arkiv fortæller i en pressemeddelelse, at de netop har tømt kolde kælderrum og været i gang med at sortere i fotos og fortællinger.

Bygningen blev i 1906 købt af Blå Kors Danmark og indrettet til »Optagelses- og Redningshjem for Drikfældige«. Det vil sige afvænning for alkoholikere.

I 1943 blev stedet købt af Fængselsvæsenet, og blev derefter fængsel med skiftende typer af fanger. Først for folk dømt til alkoholafvænning.

Derefter blev fængslet i 1947 indrettet til en særlig afdeling for krigsforbrydere og landsforrædere, der var dømt for deres forbrydelser under Anden Verdenskrig. Mange af disse fanger havde tidligere siddet i Horsens Statsfængsel.

I 1959 og ti år frem fungerede fængslet som ungdomsfængsel, hvorefter det blev almindeligt fængsel.

Fra 1988 var det kun fanger med korte domme, der afsonede i Statsfængslet Kærshovedgård.

I 2016 ophørte stedet med at være fængsel og blev i stedet omdannet til udrejsecenter for afviste asylansøgere.

Fra 1500-tallet

Omkring år 1500 støder man på navnet »Kiershoffuit« i Vrads Sogn, der dengang dækkede området omkring Kærshovedgård. I Silkeborg lens jordebog fra 1586 omtales Kærshovedgård, og allerede på dette tidspunkt har der ligget en gård på stedet. Det er dog ikke den gård, vi kender i dag, da den ifølge senere kilder er bygget omkring 1864. Og som Blå Kors overtog i 1906.

Den lokale historie bevares

Lokalarkivet er glad for muligheden for at overtage de gamle billeder og fortællinger fra Kærshovedgård.

- Det er jo en bygning, som har haft mennesker på besøg gennem mere end 100 år, et liv, som vi andre kun har oplevet udefra. Derfor er dokumentationen gennem fotos og fortællinger vigtig for eftertiden. Vi scanner billederne – og de bliver tilgængelige for alle, fortæller kulturkonsulent og arkivleder Carsten Jensen, Ikast-Brande Kommune.

Genstande til museerne

Fængselsmuseet i Horsens har overtaget en stor samling af genstande fra det tidligere museum på Statsfængslet i Kærshovedgård. Her vil det være muligt at følge livet i fængslet.

Museum Midtjylland modtager tre kjoler, der er lavet af stof fra de faldskærme, der blev benyttet til nedkastninger i området ved Kærshovedgård under Anden Verdenskrig.

Et postkort lavet af en kreativ indsat, der sendte det til venner og bekendte inden egen afsoning af en dom omkring 1990. Foto: Privatfoto
Museumsskiltet ved nedgangen til det tidligere fængselsmuseum i kælderen under huset Gimle ved Kærshovedgård. Foto: Privatfoto