Stor vækst i indleveringen af kartofler gav ny produktionsrekord

Trods en stigning i mængden af indleverede kartofler på 12,6 procent var omsætningen hos Andels-kartoffelmels-fabrikken Midtjylland stort set uændret i 2020. Årsagen er faldende verdensmarked-spriser på kartoffelstivelse

29. juni 2021, 07.31

Ikast-Brande laver mere end 10 procent af alle kartofler i Danmark. Foto: Tom Laursen

ERHVERV Andelskartoffelmels-fabrikken Midtjylland (AKM) har afholdt ordinær generalforsamling i RemisenBrande.

Bestyrelssformand Martin Arvad kunne i sin beretning fortælle om en god vækstsæson i 2020, hvor fabrikkens avlere leverede 4.575.580 tønder kartofler til fabrikken i forhold til forrige års 4.062.950 tønder.

Produktionsrekorden kommer samtidig med, at stivelsesindustrien rammes af overudbud på det globale marked for kartoffelstivelse og dermed faldende priser.

De faldende priser har medført faldende omsætning på stivelsesdelen, men da proteinsalget er steget, betyder det, at den samlede omsætning blev fastholdt på 2019-niveau.

AKM har valgt at hensætte en del af overskuddet pga. faldende priser på verdensmarkedet.

Fabriksanlægget har kørt godt og med høj kvalitet gennem hele kampagnen, og AKM har ikke været påvirket produktionsmæssigt af Covid-19.

Som følge af de senere års vækst i produktionen har AKM valgt at investere i flytning af vaskevandstank ud af Brande by. I forbindelse med flytningen af vaskevandstanken investerer AKM også i optimeret udlægning af vaskevandet.

Formandens forventninger til fremtiden var præget af de faldende priser på stivelse som følge af det aktuelle lagerniveau i Europa.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt, og den efterfølgende konstituering udløste heller ingen ændringer. Det betyder, at Martin Arvad fortsætter som formand for AKM med Henning Thybo som næstformand.

Læs også
Ikast-Brande søger om at komme med i klimasamarbejde