Jubilæum som graver: 25 års tro kirketjeneste

I denne måned har Poul Jensen jubilæum som graver ved Bording Kirke

16. august 2020, 12.57

59-årige Poul Jensen har som graver gennem de seneste 25 år være med til at sætte sit præg på kirkegården ved Bording Kirke. Foto: Tom Laursen

BORDING Et bed fyldt med Kniphofia Flamenco - på dansk raketblomster - lyser op med orange farver foran et tæppe af grønne planter på kirkegården ved Bording Kirke.

Graver Poul Jensen viser rundt på den 28.366 kvadratmeter store matrikel, hvor han kender hver en krog.

22. august har han 25-årsjubilæum på arbejdspladsen.

Poul Jensen er 59 år, født i Kjellerup og bor i Vinderslev sammen med ægtefællen Else Jensen. Parret har to sønner og en datter.

- Jeg fik job som gravermedhjælper her i Bording i 1995, og så blev jeg graver i 1999. Jeg kan godt lide mit arbejde og kontakten med mennesker, fortæller han om årsagen til, at årene er fløjet af sted hos samme arbejdsgiver.

Små kørende hjælpere

Graverjobbet er en servicefunktion for kirkens og kirkegårdens brugere og besøgende og i stor udstrækning et udejob med krav om overblik, ordenssans og kreativitet.

Bording og Christianshede sogne arbejder sammen om blandt andet kirkegårdene.

- Jeg har fire sæsonmedhjælpere og en fleksjobber. En af medhjælperne er fast tilknyttet Christianshede halvdelen af tiden, fortæller Poul Jensen og understreger, at der er tale om en holdindsats.

- Kirkegårdene, og hvordan de fremstår, er lige så meget mine kollegers fortjeneste. Det er ikke mig, der gør det hele alene. Det vil også være en uoverkommelig opgave. Det er mig, der står som leder, men det er en fælles opgave. I år har vi købt fire robotplæneklippere, som kan hjælpe os i arbejdet, siger Poul Jensen.

God dag på en dårlig dag

Graveren assisterer også indendørs, men i mindre grad end tidligere.

- Jeg har ikke så mange opgaver inde i selve kirken, som jeg havde til at begynde med. Nu hjælper jeg ved begravelser og bisættelser og til højmesser. Kirkesangeren tager sig nu af at hjælpe præsten ved de tidlige gudstjenester og ved koncerter, siger Poul Jensen og fortsætter:

- Det væsentlige for os er, at vi gør et ordentligt stykke arbejde - eksempelvis ved en begravelse, hvor vi skal give folk en god dag på en dårlig dag. Gravstederne skal være pæne og ordentlige, og alt skal fungere i kirken.

Et godt alternativ

En kirkegård skal som så meget andet i samfundet følge med udviklingen og efterspørgslen.

- Tidligere boede hele familien på samme egn i generationer og havde et familiegravsted, som man selv passede. Det har mange stadigvæk, men tiderne skifter, og nye behov opstår, konstaterer Poul Jensen.

I 2003 åbnede Bording Kirke et område af kirkegården, indrettet som »plæne med øer« som alternativ til de traditionelle gravsteder.

- Det er blevet et efterspurgt område. I selve bedet er intet andet end gravsten og planter, som et alternativ til hække og grus. Det er ikke usædvanligt at begrave kister og urner under græs, men vi oplever, at der er flere og flere, som efterspørger denne type gravplads i stedet for den enkle »plæne med plade«, forklarer graveren.

Længere fredningstider

Ekstra plads skal der til gengæld bruges på grund af nye fredningstider, som blev indført omkring årtusindskiftet. Nu skal graveren ved Bording Kirke planlægge kirkegården ud fra, at jorden ved en nedlagt kistegrav først må tages i brug igen efter 50 år mod tidligere 25 år.

Da mange efterladte vælger at sløjfe en grav efter 25 år, giver det yderligere 25 år, hvor jordlodden skal lige ubenyttet hen.

- Vi kan ikke gøre andet end at rydde pænt op og etablere græsplæne. Det skal altid se velholdt ud, fastslår Poul Jensen.

Foreviges i mindelunden

Ved etableringen af den nye »plæne med øer«, stod en del gravsten fra nedlagte grave opmagasineret og var dermed i vejen.

I Danmark kan gravsteder sløjfes efter en fredningsperiode, hvis ikke ejerne forlænger lejeaftalen. Ejerne af gravstenen kan hente den, og ellers kan kirken beslutte enten at destruere eller gemme stenen.

Sortering af gravsten sker efter regler i kirke- og museumslovgivning, hvor der er anbefalinger for, hvordan menighedsrådet bør udvælge bevaringsværdige sten.

- Vi synes, det vil være synd at knuse de gamle gravsten, så vi fik den idé at lave en mindelund i et lille stykke skov, som kirken ejer, siger Poul Jensen og viser vej til mindelunden.

Udsigt til guds hus

Skoven er på 7927 kvadratmeter og ligger umiddelbart øst for kirken på den anden side af Præstegårdsvej.

- Skovstykket lå ubrugt og rodet hen. Der er fældet omkring to tredjedele af træerne, men der er bevaret nok til, at man stadig har følelsen af at være i en skov. Der er stadig en udgift ved flytningen af stenene og til løbende vedligeholdelse, så det koster et engangsbeløb på 2500 kroner at få plads i mindelunden, forklarer Poul Jensen.

Det ses tydeligt, at udtyndingen af træer er nøje planlagt. Der er skabt udsyn til kirken og kirkegården, mens træerne mod den nærliggende mark stadig danner en tæt og grøn mur.

- Kirken er jo det centrale her, siger graveren.

Cyklede ud i verden

Langs mosbegroede stier af stabilgrus står gravstenene og fortæller hver sin historie. Nogle siger mere end andre.

- Set med lokalhistoriske briller kan man lære en del om sognets historie, siger Poul Jensen og kigger på et par af stenene:

»Født i Ikast 1856 - død i Bording 1940«.

»Født i Vester Moselund 1889 - død samme sted 1915«.

- Før i tiden kom folk ikke så langt omkring, når de skulle finde en ægtefælle. Det var der, hvor man kunne cykle til, siger graveren.

Fleksibilitet skal der til

Poul Jensens 25-årsjubilæum er ifølge kalenderen 22. august.

Menighedsrådet vil gerne holde et lille arrangement i den anledning, men datoen ligger på en lørdag, så det går ikke. Søndag lige efter gudstjenesten ville normalt være en mulighed, men lige denne dag holdes de corona-udskudte konfirmationer. Derfor bliver graverens jubilæum markeret med åbent hus fredag 21. august om eftermiddagen.

- Kirken er ikke en fabrik, hvor man møder ind klokken 7 og går klokken 16. Vores arbejdstider varierer - bryllupper, begravelser, bisættelser og meget andet. Vi er vant til at være fleksible og parate til at ændre planer, og vi skal altid være der for folk, siger jubilaren.

I en lille skov ved siden af kirkegården er der indrettet en mindelund til sten fra sløjfede gravsteder. Foto: Tom Laursen
Her ses Poul Jensen ved en afdeling af kirkegården, som er designet til, at kister og urner ligger under græsset, mens gravsten står i bedene. Foto: Tom Laursen